نماد جاویدان و پیروزمندانه ی آزادی و برابری انسانی :سلیمان کبیر نوری

مندیلا  با درود بر روان پاک اَبَر مرد سترگ ِ مبارزه؛ مندیلای ی همه!

 درینجا میخوانید:

– ماندیلا برنده ی جایزه ی صلح نوبل، اما در لیست سیاه تروریستی ایالات متحدهء امریکا!!

شجاعت به معنای نداشتن ترس نیست، بلکه به این معنی است که در کنار زدن ترس، الهام‌بخش دیگران باشید

– از جلو رهبری کن ولی پایگاهت را پشت سرت نگذار

ادامه خواندن نماد جاویدان و پیروزمندانه ی آزادی و برابری انسانی :سلیمان کبیر نوری

« سلام علی جان؛ غلام علیکم!! » محمد عالم افتخار

734درینجا (اگر بخواهید) حس و لمس و دریافت خواهید کرد که:

ـ «تبارباوری» جهل ناگزیر؛ و «گوهر» شناسی؛ دانش بی نظیر است!

ـ تمام دانایی ها و نادانی هایی بشری؛ نسبی بوده، نسبی هست و نسبی باقی خواهد ماند!

ـ خیلی نخبه گان روشنفکر ما هم؛ بر «فیل مولانا» و«گاو افلاطون» در تاریکی؛ دست دست می زنند!

ادامه خواندن « سلام علی جان؛ غلام علیکم!! » محمد عالم افتخار

افغانستان و امریکا مقابله و یا مفاهمه کدام بهتر است : احمد سعیدی

احمد سعیدی
امضای قرار داد امنیتی  بین افغانستان  و آمریکا درحال حاضر  با موانع بسیاری روبرو است. برخی از این موانع تکنیک های کوتاه مدت رهبری دولت افغانستان و از سوی دیگر توهم آن ها ممکن برای به زانو درآوردن افغانستان در مقطع کنونی بحساب آید اما برخی از این موانع ریشه در مولفه های دارد که ریشه آن در استقلال طلبی های آقای کرزی و زور گویی های مقامات امریکایی در تعین سرنوشت یک ملت نهفته است از سوی دیگر مجموع این ریشه بر میگردد به  ساختار سیاسی و اجتماعی  این دو کشور نمی توان از کنار آن بی تفاوت گذشت بعضی ها فکر میکنند که رهبری  ما در افغانستان  به سبب عدم

ادامه خواندن افغانستان و امریکا مقابله و یا مفاهمه کدام بهتر است : احمد سعیدی

نقض حقوق بشردرارقام وحقايق بخش نهم– پژوهش وکاوش از( استاد صباح ) « مستنداتي برسه ونيم دهه جنايت وآدمکشي درکشور»

Untitled

قرن معاصر ، قرن وحشت

قرن کشتارهای جمعی

قرن قتل عام انسان

قرن ترس و اضطراب

قرن مرگ انسان هاي مظلوم

قرن تزویر و دروغ وجنون

قرن دین های سیاسی ،آئین های پوشالی،سیاست های نظامی

قرن مرگ انسان به نام دموکراسي و حقوق انسان

قرن نیرنگ و ریا

قرن تهمت ،قرن افترا

قرن مرگ اخلاق وقرن مرگ انسان.

همانگونه كه ذیلا می آید گروهها و رهبرانی كه در بد رفتاریهای مستند دست داشته اند به قرار زیراند:

جمعیت اسلامی ، حزب عمدتا تاجیك با رهبری برهان الدین ربانی و تحت فرماندهی نظامی احمد شاه مسعود

( در یك حمله انتحاری درنوسپتمبر ۲۰۰۱ به قتل رسید ).

شورای نظار، ائتلافی از نیروهای نظامی تحت قیادت قوماندانان مختلف جهادی، عمدتا از ساحات شمال و جمعا تحت فرماندهی نظامی احمد شاه مسعود.

حزب اسلامی، حزبی عمدتا پشتون تحت فرماندهی گلب الدین حكمتیار و یكی از نخستین دریافت كنندگان كمكهای ایالات متحده و پاكستان ازاوایل دههء ۱۹۸۰ تا اوایل دههء ۱۹۹۰.

حزب اسلامی برای آزادی افغانستان(حزب اتحاد اسلامی)، گروهی عمدتا پشتون، تحت فرماندهی عبد الرب رسول سیاف، مرتبط با عربستان سعودی و مورد حمایه آن.

حزب وحدت اسلامی افغانستان(وحدت)، حزب عمدهء شیعی و غالبا هزاره، از ۱۹۹۳- ۱۹۹۲ تحت رهبری عبدالعلی مزاری(در نوزده نودوشش به قتل رسید (.

جنبش ملی اسلامی افغانستان، متمركز در شمال افغانستان، و ملیشیه های مختلف مجاهدین ساحات شمال كشور.

حركت اسلامی افغانستان(حركت)، حزب عمدتا شیعی، تحت رهبری سیاسی محمد آصف محسنی و فرماندهی نظامی محمد حسین انوری و مورد حمایه ایران.

ادامه خواندن نقض حقوق بشردرارقام وحقايق بخش نهم– پژوهش وکاوش از( استاد صباح ) « مستنداتي برسه ونيم دهه جنايت وآدمکشي درکشور»

روز معلم؛ روز تعلیم و تربیت و روز آدمیت را گرامی داریم! به قلم الهه افتخار

 elaha-eftekhar  آموزش و پرورش یک مفهوم حیاتی و بیشتر اکتسابی برای انسانها میباشد. از لحاظ زیست شناسی ؛ افزایش ظرفیت مغز بشر و پیشرفت های ناشی از آن از روزگارانی دور بوقوع پیوسته است ، و این  ترفیع نخست در جنین روی داده که مربوط به 500000 سال پیش است. از همین زمان به بعد تا کنون فهم و ذکاوت طبیعی بشر افزایش یافته رفته است.

بنابرین  اصولا انسان موجودی خلاق است ، ولی  مهارت های انسان ها نسل پی نسل متراکم میشود و نسل های آینده ؛ تجربه های نسل های پیش از خود را به میراث می برند . ولی این تجربه ها به طریق ژنتیکی انتقال نمیکند بلکه آموخته میشود؛ این عملیه و روند را اکتسابی میگویند که  از طریق تعلیم دادن  دانستنیها و آداب و سنن کهن به کودکان و جوانان و تربیت آنها برای کار بست مهارت ها و رفتار های تجربه شده توسط نیاکان میسر میشود.

ادامه خواندن روز معلم؛ روز تعلیم و تربیت و روز آدمیت را گرامی داریم! به قلم الهه افتخار

داستانک: محبت را هدیه دهید : مرجان از هالند

 اتوبوس با سر و صداي زيادي در حرکت بود. يکي از مسافران پيرمردي بود که دسته گل سرخ بسيار زيبايي در دست داشت نزديک او دختر جواني نشسته بود که مرتب به گل هاي زيباي پيرمرد نگاه مي کرد.
به نظر مي رسيد از آنها خيلي خوشش آمده است.
ساعتي بعد اتوبوس توقف کرد و پيرمرد بايد پياده مي شد.
پيرمرد بدون مقدمه چيني دسته گل را به دختر جوان داد و گفت:
مثل اين که شما گل رز دوست داريد . فکر مي کنم همسرم هم موافق باشد که گل ها را به شما بدهم. به او خواهم گفت که اين کار را کردم.
دختر جوان گل ها را گرفت خیلی خوشحال شده بود . پيرمرد پياده شد و اتوبوس دوباره به راه افتاد
دختر جوان که بيرون را نگاه مي کرد ؛ پيرمرد را ديد که وارد قبرستان کنار جاده شد. 
بهترين و زيباترين چيزهاي دنيا را نه مي توان ديد و نه مي توان لمس كرد ،  بايد در درون احساسشان کرد.

 

نقشه رهنما توسط عناصرخاین به سوریه جهت خدمت به امپریالیستها وسلاطین خلیج ” قطع روابط با ایران ، روسیه و چین”

 نوشته شده توسط نورالدین مرداسی ژورنالیست الجزایری در تارنمای اوقات الشام

 برگردان به انگلیسی — کریسانتی تراپوتوس

گرفته شده از تارنمای ان اس ان بی سی

برگردان از انگلیسی  — دوکتور سید احمد جهش

ادامه خواندن نقشه رهنما توسط عناصرخاین به سوریه جهت خدمت به امپریالیستها وسلاطین خلیج ” قطع روابط با ایران ، روسیه و چین”

برای اینکه تاریخ؛ لاشهِ «سگ مرده» نشود!؟ …..عالم افتخار

  
حدوداً شش ماه پیش ایمیلی دریافت کرده بودم حاوی پیام و پرسشی که خیلی ها معذب و حتی بیمارم ساخت. طی تمام این مدت قادر نشده ام از کابوس این پیام و پرسش؛ خویشتن را رهایی ببخشم. حتی گاهگاه؛ همین پیام و پرسش؛ حین صرف طعام به سراغم می آید و لقمه نان تر و خشک و به هر حال غریبانه و از نظر مذهبی و معنوی حلال؛ در گلویم به زهر مبدل میگردد و پشت سر آن بدخوابی و بیدار خوابی و یا هم کابوس هایی که برای از پا در انداختن هر بنی بشری کافی و حتی زیادی است. 
بد روزی و بدبختی من به لحاظ روانشناسی های بالنسبه پیشرفته؛ ناشی از این بوده و هست که قادر نیستم بر سلسله ای از تابو ها و مقدسات متعرض شوم و صریح و پوست کنده خدمت عزیز پیام دهنده و همانند های او عرض نمایم؛

ادامه خواندن برای اینکه تاریخ؛ لاشهِ «سگ مرده» نشود!؟ …..عالم افتخار

خدعه وکلاه برداری در کابل بانک: احمـد سعـیدی

  درین نوشته به دو مطلب اساسی اشاره میشود که هردو به سکوت  معنی داروخوشباوری غیر قابل باور شخص رئیس جمهور در برابر تحولات وقضایای نا گوار کشور  ارتباط دارد یکی خروج پنج ملیارد دالر از کابل بانک وثبوت 900 ملیون اختلاس ودزدی ودیگری خوشباوری رئیس جمهور نسبت به آیندۀ افغانستان بعد از سال 2014 ویا بعد از خروج نیرو های رزمی ناتو از کشور چون این دو مسئله شگفت وبی باوری ناظران اوضاع آشفته وپیچیدۀ افغانستان را در پی داشته .لذا ضروری میدانم  تا نویسندگان وتحلیل گران اوضاع با درایت ودلسوزی چهل اوصاف قضیه را در آورند که چرا در برابر این اختلاسهای بزرگ و  وحشتناک حرکتهای نمایشی بی نتیجه صورت میگیرد  وهم رئیس جمهور بدون ابراز هیچ دلیل از پیش آمد هر اوضاع  در نبود جامعه جهانی استقبال میکند؟

ادامه خواندن خدعه وکلاه برداری در کابل بانک: احمـد سعـیدی

آیا دنیا و بشریت؛ در 21 دسامبر (یکم جدی) نابود خواهد شد؟ من گنگ خوب دیده و خلقی تمام؛ کَـر؛ من عاجزم ز گفتن و خلق؛ از شنیدنش (مولانای بلخی)

 شاید 3 سال پیش بود که صباح هنگام در

جاده های شبرغان؛ گردش میکردم و به

دوستی برخوردم. با پُررویی ی تحسین

انگیز متوقفم ساخت و گفت:

ـ امشب ـ جایت خالی ـ با …. و …. (استادان دانشگاه) شب نشینی پُر کیفی داشتیم. استاد… گفت: افتخار؛ چند دانشجوی ما را از راه به در کرده چرندیاتی به ایشان تحویل میداد؛ مانند “اولین کشف بشر؛ کشف مرگ بوده است!…”

یارا! سه رُخ آنقدر خندیدیم که ساعت ها را در برگرفت؛ بازهم این حالی که دیدمت؛ نتوانستم از خنده خود داری کنم و به همین خاطر هم ایستادت کردم. اوه؛ جناب کاشف! مردم؛ مجهول ها را کشف می نمایند و شما معلوم ها را؟؟؟ هه ههه هه…

ادامه خواندن آیا دنیا و بشریت؛ در 21 دسامبر (یکم جدی) نابود خواهد شد؟ من گنگ خوب دیده و خلقی تمام؛ کَـر؛ من عاجزم ز گفتن و خلق؛ از شنیدنش (مولانای بلخی)

آیا دنیا و بشریت؛ در 21 دسامبر (یکم جدی) نابود خواهد شد؟ …. من گنگ خوب دیده و خلقی تمام؛ کَـر؛ من عاجزم ز گفتن و خلق؛ از شنیدنش (مولانای بلخی)

    شاید 3 سال پیش بود که صباح هنگام در جاده های شبرغان؛ گردش میکردم و به دوستی برخوردم. با پُررویی ی تحسین انگیز متوقفم ساخت و گفت:

ـ امشب ـ جایت خالی ـ با …. و …. (استادان دانشگاه) شب نشینی پُر کیفی داشتیم. استاد… گفت: افتخار؛ چند دانشجوی ما را از راه به در کرده چرندیاتی به ایشان تحویل میداد؛ مانند “اولین کشف بشر؛ کشف مرگ بوده است!…”

ادامه خواندن آیا دنیا و بشریت؛ در 21 دسامبر (یکم جدی) نابود خواهد شد؟ …. من گنگ خوب دیده و خلقی تمام؛ کَـر؛ من عاجزم ز گفتن و خلق؛ از شنیدنش (مولانای بلخی)

استعمار کهن، نباید چون لسان سانسکریت مُرده شمرده شود بازگشت پیروز مندانهء قوای امپریال و نیروهای مرئوس ازافغانستان درسال 2014 قسمت سوم : سیلمان کبیر نوری

  درینجا میخوانید:

-عوامل تهاجم و اشغال افغانستان

– برداشتن موانع بزرگ از سر راه، قبل از تهاجم ( اولین هدف تیر رس، فقید دوکتور نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان)

– بعد از هجوم، انتصاب مزدوران برای رهبری کشور

– شو ها و نمایش ها برای اغفال ذهنیت عامه جهان و موجه نشان دادن اشغال

– مزدوران منطقوی تاریخی در خدمت امپریال

– پیروزی های شگرف  نیرو های اشغالگر و اعلام خروج از کشور

ادامه خواندن استعمار کهن، نباید چون لسان سانسکریت مُرده شمرده شود بازگشت پیروز مندانهء قوای امپریال و نیروهای مرئوس ازافغانستان درسال 2014 قسمت سوم : سیلمان کبیر نوری

آغاز گفتگو های قرار داد امنیتی وسوال های بی پاسخ: احمد سعیدی

  اگر دوستان فراموش نکرده باشند قبلا نوشته بودم که پیمان استراتیزیک منحیث پیمان مادر وجود ده ها قرار داد ومعاهدۀ دیگر را توجیه میکند که قرار داد امنیتی هم یکی از آن است و از قرار داد مادر یعنی پیمان استراتیژیک زائده شده ومقتضای این قرار داد وجود دوامدار قوتهای نظامی وحمایت های امنیتی را ایجاب میکند. از آنجائیکه حکومت افغانستان با بسیاری کشور ها قرار داد استراتیژیک امضا کرده  امضای قرار داد امنیتی با هیچ کشوری عیب ندارد  مشروط بر اینکه در قرارد منافع ملی افغانستان از جمله امنیت و استقلال وتمامیت ارضی تضمین شود. پس بهتر است بگوئیم

ادامه خواندن آغاز گفتگو های قرار داد امنیتی وسوال های بی پاسخ: احمد سعیدی

استعمار کهن، نباید چون لسان سانسکریت مُرده شمرده شود بازگشت پیروز مندانهء قوای امپریال و نیروهای مرئوس ازافغانستان درسال 2014 : سیلمان کبیر نوری

 قسمت دوم

 درینجا میخوانید:

-عوامل تهاجم و اشغال افغانستان

– برداشتن موانع بزرگ از سر راه، قبل از تهاجم ( اولین هدف تیر رس، فقید دوکتور نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان)

– بعد از هجوم، انتصاب مزدوران برای رهبری کشور

– شو ها و نمایش ها برای اغفال ذهنیت عامه جهان و موجه نشان دادن اشغال

– مزدوران منطقوی تاریخی در خدمت امپریال

– پیروزی های شگرف  نیرو های اشغالگر و اعلام خروج از کشور

– آغاز جنگ روانی برای ایجاد وحشت، رعب و ترس؛ جنگی بمقابل مردم، ” نه جنگ برضد ترور”؛ مداخلات آشکار انگلیس، سعودی، ایران، پاکستان…

ادامه خواندن استعمار کهن، نباید چون لسان سانسکریت مُرده شمرده شود بازگشت پیروز مندانهء قوای امپریال و نیروهای مرئوس ازافغانستان درسال 2014 : سیلمان کبیر نوری

استعمار کهن، نباید چون لسان سانسکریت مُرده شمرده شود : سلیمان کبیر نوری

   بازگشت پیروز مندانهء قوای امپریال و نیروهای مرئوس ازافغانستان درسال  2014

قسمت اول 

درینجا میخوانید:

-عوامل تهاجم و اشغال افغانستان

– برداشتن موانع بزرگ از سر راه، قبل از تهاجم ( اولین هدف تیر رس، فقید دوکتور نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان)

– بعد از هجوم، انتصاب مزدوران برای رهبری کشور

– شو ها و نمایش ها برای اغفال ذهنیت عامه جهان و موجه نشان دادن اشغال

– مزدوران منطقوی تاریخی در خدمت امپریال

ادامه خواندن استعمار کهن، نباید چون لسان سانسکریت مُرده شمرده شود : سلیمان کبیر نوری

پیام شاد باش

 دانشمند عزیز وگرانقدرپروفیسورودکتورعلوم طب جناب عبدالرزاق سیاوش و همکارعلمی شان دانشمند گرامی جناب دوکتور محمد اسماعیل وردک!

از موفقیت و دست آورد بزرگ تان در اختراع آله ی تثبیت خارجی، غرض تداوی کسر زانو و آرنج (کسر پتلا و اولکران)ازطریق رسانه ها اطلاع حاصل کردم. از آنجائیکه زمانی در شفاخانه مرکزی اردو، آن کانون بشری دانش و معرفت، همه با هم در خدمت وطن و مردم اشتراک مساعی داشتیم؛ این خبر برایم بی نهایت خوش آیند و هیجان انگیز است.

با اظهار شاد باشها واحساسات نیک این موفقیت بزرگ ملی وبین المللی تان را از صمیم قلب تبریک و تهنیت گفته آرزومندم کاروان دانشمندان جوان وطن را یکجا با خود به قله های شامخ شگوفایی علوم رسانیده و بر افتخارات هرچه بیشترمردم و میهن بیفزائید.

 برادر تان دوکتور سید احمد جهش  

چطور در مارس باید رفت؟… ارسالی دکتور . احسان الدین نصیر زاده

این  ویدیو  جالب  را  تماشاه  نماید  که  سانیس  و  تکنالوجی  تا  کدام  اندازه  ترقی  کرده  است . تلاش  برای  پیشرفت  وترقی  که صرفاْ با  تفکر  انسان  میسر  میشود.

Click Here : “How to Get to Mars. Very Cool!

دوست گرامی خدمت شما سلام و عرض ادب دارم :

احترامانه به اطلاع شما رسانیده می شود  کتاب( افغانستان آماجگاه فتنه ها وآسیب ها) را  روز سه شنبه 21 سنبله 1391 مطابق به 11 سپتمبر 2012  هفته جاری از کتاب فروشی های ذیل در شهر کابل بدست آورده می توانید ، 1 انتشارات رسالت کابل شهر نو چهاراهی انصاری نبش سرک اول کلوله پشته ،

ادامه خواندن دوست گرامی خدمت شما سلام و عرض ادب دارم :

عید سعید فطر برای همه تان مبارکباد ! نوشته نذیر ظفر

مبارکباد یاران عید صیام          مبارکباد این فر خنده ایام

مبارکباد بر ما دیدوبازدید        مبارکباد بر ما و شما عید

مبارکبــــــاد دیدار عزیزان     مبارکباد هر شادی انسان

مبارکباد هر لبخند شا داب    که خیزد از دل پاکیزهء ناب

مبارکباد عیدت شــــــادمانه    الهی جان جور با شی بخانه

همزمانی شگرف کشف «ذرهء خدا» در اَبَر لابراتوار “سرن” و کشف «گوهراصیل آدمی» در اَبَر لابراتوار”افپاک”

–       گفتار پنجم –

گوهر اصیل آدمی چگونه کشف گردید و چه پیامد هایی به دنبال خواهد داشت؟
هنرمند کمیدین پر استعداد افغانستان؛ زلمی آراء قصهء کمیک بسیار دلچسپ و پر آموزه و عبرت انگیزی دارد؛ و آن مختصراً چنین است: در یکی از محافل عروسی در خانه های خامهء قدیمی؛ وقتی ازدحام جمعیت زیاد شد؛ سقف تهکاوی فرو ریخت و در نتیجه عروس و داماد و مدعوین همه زیر آوار شدند و لاجرم زده و زخمی و چه بسا بیشتر ازآن گردیدند. مگر این اتفاق هنوز برای سراینده که در بیرون ” مرغ هوا” و “آهسته برو…” میخواند؛ معلوم و مسلم نشده بود و بنابر آن ساز و سرود همچنان تداوم داشت.

خانم محترمه ای دردمند و متألم از وضع پیشامده؛ وقتی متوجه این تناقض 180 درجه شد؛ خطاب به ارباب ساز و سرود  داد زد:   اونجه همه گی قُل و بْل شدند؛ اینجه تو از «مرغ هوا»ی ننه ایت میخوانی؟!

ادامه خواندن همزمانی شگرف کشف «ذرهء خدا» در اَبَر لابراتوار “سرن” و کشف «گوهراصیل آدمی» در اَبَر لابراتوار”افپاک”

پدر جان روزت مبارک

امان معاشر و فرزندش

       پدر جان  روزت مبارک

پدر ها زیاد به اولاد می اندیشد من در سال 2006 در ولایت سمنگان افغانستان به دیدار اقارب رفته بودم. ازآن سفر خاطرات شیرن چو اسطوره پر از مهر  بر سر دارم ودر حیات امروزی ام آن خاطره های شرین را سر مشق میسازم. در سمنگان روزی به دیدن  یک فامیل اقارب خود در شهر ایبک  ناگهانی رفتم. موقع صرف نان شب  بود مرا به دسترخوان دعوت کردند همراه آنها مصروف غذا خوردن بودیم پدر فامیل از بیرون آمد.ما او را به صرف غذا دعوت کردیم. بعد  از مکث گفت: (من سیر هستم دل من به هیچ چیز نمی شودچقدر خوب، امشب در خانه ما مهمان آمده کاش وقت میدانستم و ترتیبات خوب برای مهمان ما می گرفتیم.) پدر فامیل در ختم سخنانش گفت :
ادامه خواندن پدر جان روزت مبارک