نقشه رهنما توسط عناصرخاین به سوریه جهت خدمت به امپریالیستها وسلاطین خلیج ” قطع روابط با ایران ، روسیه و چین”

 نوشته شده توسط نورالدین مرداسی ژورنالیست الجزایری در تارنمای اوقات الشام

 برگردان به انگلیسی — کریسانتی تراپوتوس

گرفته شده از تارنمای ان اس ان بی سی

برگردان از انگلیسی  — دوکتور سید احمد جهش

ادامه خواندن نقشه رهنما توسط عناصرخاین به سوریه جهت خدمت به امپریالیستها وسلاطین خلیج ” قطع روابط با ایران ، روسیه و چین”

برای اینکه تاریخ؛ لاشهِ «سگ مرده» نشود!؟ …..عالم افتخار

  
حدوداً شش ماه پیش ایمیلی دریافت کرده بودم حاوی پیام و پرسشی که خیلی ها معذب و حتی بیمارم ساخت. طی تمام این مدت قادر نشده ام از کابوس این پیام و پرسش؛ خویشتن را رهایی ببخشم. حتی گاهگاه؛ همین پیام و پرسش؛ حین صرف طعام به سراغم می آید و لقمه نان تر و خشک و به هر حال غریبانه و از نظر مذهبی و معنوی حلال؛ در گلویم به زهر مبدل میگردد و پشت سر آن بدخوابی و بیدار خوابی و یا هم کابوس هایی که برای از پا در انداختن هر بنی بشری کافی و حتی زیادی است. 
بد روزی و بدبختی من به لحاظ روانشناسی های بالنسبه پیشرفته؛ ناشی از این بوده و هست که قادر نیستم بر سلسله ای از تابو ها و مقدسات متعرض شوم و صریح و پوست کنده خدمت عزیز پیام دهنده و همانند های او عرض نمایم؛

ادامه خواندن برای اینکه تاریخ؛ لاشهِ «سگ مرده» نشود!؟ …..عالم افتخار

خدعه وکلاه برداری در کابل بانک: احمـد سعـیدی

  درین نوشته به دو مطلب اساسی اشاره میشود که هردو به سکوت  معنی داروخوشباوری غیر قابل باور شخص رئیس جمهور در برابر تحولات وقضایای نا گوار کشور  ارتباط دارد یکی خروج پنج ملیارد دالر از کابل بانک وثبوت 900 ملیون اختلاس ودزدی ودیگری خوشباوری رئیس جمهور نسبت به آیندۀ افغانستان بعد از سال 2014 ویا بعد از خروج نیرو های رزمی ناتو از کشور چون این دو مسئله شگفت وبی باوری ناظران اوضاع آشفته وپیچیدۀ افغانستان را در پی داشته .لذا ضروری میدانم  تا نویسندگان وتحلیل گران اوضاع با درایت ودلسوزی چهل اوصاف قضیه را در آورند که چرا در برابر این اختلاسهای بزرگ و  وحشتناک حرکتهای نمایشی بی نتیجه صورت میگیرد  وهم رئیس جمهور بدون ابراز هیچ دلیل از پیش آمد هر اوضاع  در نبود جامعه جهانی استقبال میکند؟

ادامه خواندن خدعه وکلاه برداری در کابل بانک: احمـد سعـیدی

آیا دنیا و بشریت؛ در 21 دسامبر (یکم جدی) نابود خواهد شد؟ من گنگ خوب دیده و خلقی تمام؛ کَـر؛ من عاجزم ز گفتن و خلق؛ از شنیدنش (مولانای بلخی)

 شاید 3 سال پیش بود که صباح هنگام در

جاده های شبرغان؛ گردش میکردم و به

دوستی برخوردم. با پُررویی ی تحسین

انگیز متوقفم ساخت و گفت:

ـ امشب ـ جایت خالی ـ با …. و …. (استادان دانشگاه) شب نشینی پُر کیفی داشتیم. استاد… گفت: افتخار؛ چند دانشجوی ما را از راه به در کرده چرندیاتی به ایشان تحویل میداد؛ مانند “اولین کشف بشر؛ کشف مرگ بوده است!…”

یارا! سه رُخ آنقدر خندیدیم که ساعت ها را در برگرفت؛ بازهم این حالی که دیدمت؛ نتوانستم از خنده خود داری کنم و به همین خاطر هم ایستادت کردم. اوه؛ جناب کاشف! مردم؛ مجهول ها را کشف می نمایند و شما معلوم ها را؟؟؟ هه ههه هه…

ادامه خواندن آیا دنیا و بشریت؛ در 21 دسامبر (یکم جدی) نابود خواهد شد؟ من گنگ خوب دیده و خلقی تمام؛ کَـر؛ من عاجزم ز گفتن و خلق؛ از شنیدنش (مولانای بلخی)

آیا دنیا و بشریت؛ در 21 دسامبر (یکم جدی) نابود خواهد شد؟ …. من گنگ خوب دیده و خلقی تمام؛ کَـر؛ من عاجزم ز گفتن و خلق؛ از شنیدنش (مولانای بلخی)

    شاید 3 سال پیش بود که صباح هنگام در جاده های شبرغان؛ گردش میکردم و به دوستی برخوردم. با پُررویی ی تحسین انگیز متوقفم ساخت و گفت:

ـ امشب ـ جایت خالی ـ با …. و …. (استادان دانشگاه) شب نشینی پُر کیفی داشتیم. استاد… گفت: افتخار؛ چند دانشجوی ما را از راه به در کرده چرندیاتی به ایشان تحویل میداد؛ مانند “اولین کشف بشر؛ کشف مرگ بوده است!…”

ادامه خواندن آیا دنیا و بشریت؛ در 21 دسامبر (یکم جدی) نابود خواهد شد؟ …. من گنگ خوب دیده و خلقی تمام؛ کَـر؛ من عاجزم ز گفتن و خلق؛ از شنیدنش (مولانای بلخی)

استعمار کهن، نباید چون لسان سانسکریت مُرده شمرده شود بازگشت پیروز مندانهء قوای امپریال و نیروهای مرئوس ازافغانستان درسال 2014 قسمت سوم : سیلمان کبیر نوری

  درینجا میخوانید:

-عوامل تهاجم و اشغال افغانستان

– برداشتن موانع بزرگ از سر راه، قبل از تهاجم ( اولین هدف تیر رس، فقید دوکتور نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان)

– بعد از هجوم، انتصاب مزدوران برای رهبری کشور

– شو ها و نمایش ها برای اغفال ذهنیت عامه جهان و موجه نشان دادن اشغال

– مزدوران منطقوی تاریخی در خدمت امپریال

– پیروزی های شگرف  نیرو های اشغالگر و اعلام خروج از کشور

ادامه خواندن استعمار کهن، نباید چون لسان سانسکریت مُرده شمرده شود بازگشت پیروز مندانهء قوای امپریال و نیروهای مرئوس ازافغانستان درسال 2014 قسمت سوم : سیلمان کبیر نوری

آغاز گفتگو های قرار داد امنیتی وسوال های بی پاسخ: احمد سعیدی

  اگر دوستان فراموش نکرده باشند قبلا نوشته بودم که پیمان استراتیزیک منحیث پیمان مادر وجود ده ها قرار داد ومعاهدۀ دیگر را توجیه میکند که قرار داد امنیتی هم یکی از آن است و از قرار داد مادر یعنی پیمان استراتیژیک زائده شده ومقتضای این قرار داد وجود دوامدار قوتهای نظامی وحمایت های امنیتی را ایجاب میکند. از آنجائیکه حکومت افغانستان با بسیاری کشور ها قرار داد استراتیژیک امضا کرده  امضای قرار داد امنیتی با هیچ کشوری عیب ندارد  مشروط بر اینکه در قرارد منافع ملی افغانستان از جمله امنیت و استقلال وتمامیت ارضی تضمین شود. پس بهتر است بگوئیم

ادامه خواندن آغاز گفتگو های قرار داد امنیتی وسوال های بی پاسخ: احمد سعیدی

استعمار کهن، نباید چون لسان سانسکریت مُرده شمرده شود بازگشت پیروز مندانهء قوای امپریال و نیروهای مرئوس ازافغانستان درسال 2014 : سیلمان کبیر نوری

 قسمت دوم

 درینجا میخوانید:

-عوامل تهاجم و اشغال افغانستان

– برداشتن موانع بزرگ از سر راه، قبل از تهاجم ( اولین هدف تیر رس، فقید دوکتور نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان)

– بعد از هجوم، انتصاب مزدوران برای رهبری کشور

– شو ها و نمایش ها برای اغفال ذهنیت عامه جهان و موجه نشان دادن اشغال

– مزدوران منطقوی تاریخی در خدمت امپریال

– پیروزی های شگرف  نیرو های اشغالگر و اعلام خروج از کشور

– آغاز جنگ روانی برای ایجاد وحشت، رعب و ترس؛ جنگی بمقابل مردم، ” نه جنگ برضد ترور”؛ مداخلات آشکار انگلیس، سعودی، ایران، پاکستان…

ادامه خواندن استعمار کهن، نباید چون لسان سانسکریت مُرده شمرده شود بازگشت پیروز مندانهء قوای امپریال و نیروهای مرئوس ازافغانستان درسال 2014 : سیلمان کبیر نوری

استعمار کهن، نباید چون لسان سانسکریت مُرده شمرده شود : سلیمان کبیر نوری

   بازگشت پیروز مندانهء قوای امپریال و نیروهای مرئوس ازافغانستان درسال  2014

قسمت اول 

درینجا میخوانید:

-عوامل تهاجم و اشغال افغانستان

– برداشتن موانع بزرگ از سر راه، قبل از تهاجم ( اولین هدف تیر رس، فقید دوکتور نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان)

– بعد از هجوم، انتصاب مزدوران برای رهبری کشور

– شو ها و نمایش ها برای اغفال ذهنیت عامه جهان و موجه نشان دادن اشغال

– مزدوران منطقوی تاریخی در خدمت امپریال

ادامه خواندن استعمار کهن، نباید چون لسان سانسکریت مُرده شمرده شود : سلیمان کبیر نوری

پیام شاد باش

 دانشمند عزیز وگرانقدرپروفیسورودکتورعلوم طب جناب عبدالرزاق سیاوش و همکارعلمی شان دانشمند گرامی جناب دوکتور محمد اسماعیل وردک!

از موفقیت و دست آورد بزرگ تان در اختراع آله ی تثبیت خارجی، غرض تداوی کسر زانو و آرنج (کسر پتلا و اولکران)ازطریق رسانه ها اطلاع حاصل کردم. از آنجائیکه زمانی در شفاخانه مرکزی اردو، آن کانون بشری دانش و معرفت، همه با هم در خدمت وطن و مردم اشتراک مساعی داشتیم؛ این خبر برایم بی نهایت خوش آیند و هیجان انگیز است.

با اظهار شاد باشها واحساسات نیک این موفقیت بزرگ ملی وبین المللی تان را از صمیم قلب تبریک و تهنیت گفته آرزومندم کاروان دانشمندان جوان وطن را یکجا با خود به قله های شامخ شگوفایی علوم رسانیده و بر افتخارات هرچه بیشترمردم و میهن بیفزائید.

 برادر تان دوکتور سید احمد جهش  

چطور در مارس باید رفت؟… ارسالی دکتور . احسان الدین نصیر زاده

این  ویدیو  جالب  را  تماشاه  نماید  که  سانیس  و  تکنالوجی  تا  کدام  اندازه  ترقی  کرده  است . تلاش  برای  پیشرفت  وترقی  که صرفاْ با  تفکر  انسان  میسر  میشود.

Click Here : “How to Get to Mars. Very Cool!

دوست گرامی خدمت شما سلام و عرض ادب دارم :

احترامانه به اطلاع شما رسانیده می شود  کتاب( افغانستان آماجگاه فتنه ها وآسیب ها) را  روز سه شنبه 21 سنبله 1391 مطابق به 11 سپتمبر 2012  هفته جاری از کتاب فروشی های ذیل در شهر کابل بدست آورده می توانید ، 1 انتشارات رسالت کابل شهر نو چهاراهی انصاری نبش سرک اول کلوله پشته ،

ادامه خواندن دوست گرامی خدمت شما سلام و عرض ادب دارم :

عید سعید فطر برای همه تان مبارکباد ! نوشته نذیر ظفر

مبارکباد یاران عید صیام          مبارکباد این فر خنده ایام

مبارکباد بر ما دیدوبازدید        مبارکباد بر ما و شما عید

مبارکبــــــاد دیدار عزیزان     مبارکباد هر شادی انسان

مبارکباد هر لبخند شا داب    که خیزد از دل پاکیزهء ناب

مبارکباد عیدت شــــــادمانه    الهی جان جور با شی بخانه

همزمانی شگرف کشف «ذرهء خدا» در اَبَر لابراتوار “سرن” و کشف «گوهراصیل آدمی» در اَبَر لابراتوار”افپاک”

–       گفتار پنجم –

گوهر اصیل آدمی چگونه کشف گردید و چه پیامد هایی به دنبال خواهد داشت؟
هنرمند کمیدین پر استعداد افغانستان؛ زلمی آراء قصهء کمیک بسیار دلچسپ و پر آموزه و عبرت انگیزی دارد؛ و آن مختصراً چنین است: در یکی از محافل عروسی در خانه های خامهء قدیمی؛ وقتی ازدحام جمعیت زیاد شد؛ سقف تهکاوی فرو ریخت و در نتیجه عروس و داماد و مدعوین همه زیر آوار شدند و لاجرم زده و زخمی و چه بسا بیشتر ازآن گردیدند. مگر این اتفاق هنوز برای سراینده که در بیرون ” مرغ هوا” و “آهسته برو…” میخواند؛ معلوم و مسلم نشده بود و بنابر آن ساز و سرود همچنان تداوم داشت.

خانم محترمه ای دردمند و متألم از وضع پیشامده؛ وقتی متوجه این تناقض 180 درجه شد؛ خطاب به ارباب ساز و سرود  داد زد:   اونجه همه گی قُل و بْل شدند؛ اینجه تو از «مرغ هوا»ی ننه ایت میخوانی؟!

ادامه خواندن همزمانی شگرف کشف «ذرهء خدا» در اَبَر لابراتوار “سرن” و کشف «گوهراصیل آدمی» در اَبَر لابراتوار”افپاک”

پدر جان روزت مبارک

امان معاشر و فرزندش

       پدر جان  روزت مبارک

پدر ها زیاد به اولاد می اندیشد من در سال 2006 در ولایت سمنگان افغانستان به دیدار اقارب رفته بودم. ازآن سفر خاطرات شیرن چو اسطوره پر از مهر  بر سر دارم ودر حیات امروزی ام آن خاطره های شرین را سر مشق میسازم. در سمنگان روزی به دیدن  یک فامیل اقارب خود در شهر ایبک  ناگهانی رفتم. موقع صرف نان شب  بود مرا به دسترخوان دعوت کردند همراه آنها مصروف غذا خوردن بودیم پدر فامیل از بیرون آمد.ما او را به صرف غذا دعوت کردیم. بعد  از مکث گفت: (من سیر هستم دل من به هیچ چیز نمی شودچقدر خوب، امشب در خانه ما مهمان آمده کاش وقت میدانستم و ترتیبات خوب برای مهمان ما می گرفتیم.) پدر فامیل در ختم سخنانش گفت :
ادامه خواندن پدر جان روزت مبارک

      یازدهمین سال فروپاشی رژیم طالبان به پایان می رسد: طاها کوشانُ فریمونت، کایفرنیا

       یازدهمین سال فروپاشی رژیم طالبان به پایان می رسد:

طاها  کوشانُ   فریمونت، کایفرنیا    

بلاخره جرئت مردانه و عزم راسخ رئیس جمهور اوباما توانست با یک حمله برق آسا اسامه بن لادن را ازپا درآورد. که این کار مورد تأیید و خوشنودی مسلمان و گبر و ترسا و یهود هند و همه گردید. چنانیکه در 2011 درافغانستان این گروه تروریست خونریز از پا درآورده شد. سپتامبر 2011 یازدهمین سال فروپاشی رژیم طالبان به پایان می رسد ولی هنوز مردم افغانستان قربانی چانه زنی و ترازو برزمین زدنهای سیاست بازان و سرمایه داران جهان است!

ادامه خواندن       یازدهمین سال فروپاشی رژیم طالبان به پایان می رسد: طاها کوشانُ فریمونت، کایفرنیا

هیئات گلبدین : نذیر ظفر

 

گلبدین باز خشم    بار  شده  – اشک بر دیده اش قطار شده
باز قطع نظر ز دولت کرد –         پول کم دید و در فرار شده
قاصدانش چو شهر کابل دید – که جمع و جوش هر کنار شده
قصه بردند به جایگاه امیر –        یا امیر این چه روزگار شده؟

ادامه خواندن هیئات گلبدین : نذیر ظفر

چندتبصره کوتاه بر بیانیه بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در میدان هوایی بگرام: طاها کوشان

طاها کوشان

(امروز من توافقنامۀ تاریخی را میان ایالات متحده و افغانستان به امضا رسانیدم که نشاندهندۀ نوع جدید و تازۀ از روابط میان کشور های ما می باشد. آیندۀ که افغانها مسئول امنیت کشور خود شان بوده و ما شراکت مساویانۀ میان دو کشور مستقل ایجاد می کنیم. آیندۀ که جنگ اختتام یافته و فصل جدیدی آغاز می شود.)

  اما  جناب  اوباما !

شما با بیرون کشیدن عساکر ناتو فصل جدیدی را با یک افغانستان قبیله سالار بی بند و بار قرون وسطایی و زمینه سازی دوباره برگشت القاعده و آی اس آی بنام طالبان و خطرناکتر از آن حزب اسلامی حکمتیار که جهاد را از تیزآب پاشیدن به روی دختران مکتب رو آغاز نموه اند؛ به یادگار می گذارید.

ادامه خواندن چندتبصره کوتاه بر بیانیه بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در میدان هوایی بگرام: طاها کوشان

هفت وهشت ثور روز های آغاز ودوام حکایت رنج ها: احمد سعیدی

     هفتم ثور سال 1357 و هشتم ثور سال 1371، دو رويداد متقابل ودر عین زمان مصیبت باردر تاريخ افغانستان است، اما از نظر پيامد، براي قربانيان و آسيب ديدگان اين جنگ ها، تفاوتي ندارد، هرچند این دو رویداد هنوز مدافعین خود را دارد.ولی اگر یکی آغاز فاجعه است دیگری کمال آن پنداشته میشود هردو برای ملت ما رنج ومصیبت بحران وفاجعه به میراث گذاشتند.اگر با حامیان هشت ثور در مورد شکست روسها منحیث افتخار ملی موافق باشم اما بنام پیامد جهاد اسلامی هرگز تن نخواهم داد چون هیچ نتیجه شایسته ارشادات اسلام بدست ملت ما نرسید و

ادامه خواندن هفت وهشت ثور روز های آغاز ودوام حکایت رنج ها: احمد سعیدی

یک دنیا بلاهت؛ فقط از یک آدرس!؟

محمد عالم افتخار

بنده؛ در حدود بیشتر از سه سالیکه به انترنیت سر میزنم؛ گهگاه به ویب سایت آسمایی هم مراجعاتی داشته ام. سلیقه و طرز کار و بازده این ویب سایت تقریباً همیشه مرا محظوظ داشته و به این باور میرسانیده است که دست اندرکاران ویب سایت؛ آدم های مجرب و با دانش و صاحب جهانبینی گسترده و منطق و خردمندی ویژهء عصر کنونی اند و از جهانیکه ما در آن به سر میبریم؛ اطلاعات کافی دارند و به ویژه از آنچه در کشور و سرزمین و منطقه ما به علل جریانات و جبر های موجود پیرامونی میگذرد؛ با خبر بوده و قادر اند؛ در قبال آنها حد اقل واکنش های مناسب را به نسبت موقعیت و امکانات خود؛ نشان دهند.

ادامه خواندن یک دنیا بلاهت؛ فقط از یک آدرس!؟

سران حکومات ورجال سیاسی اروپا و امریکا مسئول تشنج های امروزی وتباهی آینده در افغانستان و جهان می باشند. نویسنده : طاها کوشان فریمونت، کلیفرنیا

بعداز اعلام نتیجه هردو انتخابات ریاست جمهوری و شورای ملی افغانستان با پشتیبانی بی دریغ نهانی و آشکار از حامد کرزی از جانب سران حکومتی و رجال سیاسی اروپایی و امریکا از برنامه های کرزی دست آی اس آی پاکستان را در افغانستان بیش ازبیش آزاد ساختند؛ در حالیکه همه سیاسیون افغانستانی نگرانی که بر ضد برنامه های کرزی و برای هرچه بهتر نتیجه گرفتن از کمک های نظامی و مالی و اقتصادی و سازندگی کشور های کمک کننده، اعتراضات سازنده و معقول واصولی داشتند و دارند؛ بخاطر حفظ دست آوردهای نیک این ده سال درافغانستان است.

ادامه خواندن سران حکومات ورجال سیاسی اروپا و امریکا مسئول تشنج های امروزی وتباهی آینده در افغانستان و جهان می باشند. نویسنده : طاها کوشان فریمونت، کلیفرنیا