افغانستان به بحران شدید اقتصادی روبرو است: میرعنایت الله سادات

 موسسات تحقیقات علمی جهان با ارائه ای ارقام وشاخص ها ، هوشدار میدهند که :  بالاثروسعت شیوع مرض کرونا ، جهان دچار بحران کم سابق شده است . این منابع ، پائین افتادن سطح محصول ناخالص اجتماعی وافزایش رقم بیکاران را درسال جاری ، تشویش آور میدانند. آنها از محاسبات خویش این نتیجه را میگیرند که کشورهای زیادی ، رشد منفی اقتصادی را تجربه خواهند کرد. بانک جهانی با ارزیابی کشورهای متضررشونده ای جنوب شرق آسیا طی سال2020 ، افغانستان را درمقام اول فهرست ارائه کرده ای خود ، جا داده است . اینکه کشورما با سرازیر شدن آن همه پولها دردو دهه ای اخیر، همیشه مقام بحران زده ترین را احرازمیکند ، دلایل مشخصی دارد که افغانهای آگاه ووطندوست آنرا میدانند . اما یادآوری مجدد آن در اوضاع و احوال کنونی ، از نظر این قلم ضروری پنداشته میشود . تا توجه به آن معطوف گردد. روی همین ملحوظ ، تعدادی ازین عوامل، اینک معرفی شده و به مباحثه گرفته میشود : 

ادامه خواندن  افغانستان به بحران شدید اقتصادی روبرو است: میرعنایت الله سادات

به این نتیجه رسیدم که سیاست، دروغ های شاخداری است:نویسنده: مهرالدین مشید

سیاست های چند پهلوی ...

دی شب سفری در زمان را تجربه کردم  و خواستم به چند دهه پیش گذر نمایم. پیش از آن حدیثی از پیامبر در ذهنم تداعی شد که گفته است، “زمان را دشنام ندهید که زمان خدا است” این سخن پیامبر دلالت به اهمیت زمان دارد تا انسان ها متوجه اهمیت زمان شوند و با شناسایی زمان بویژه فضازمان است که انسان گام به گام شناخت را از خود آغاز و پله به پله به آستان خدا نزدیک می شود و متوجه می شود که به مقامی رسیده که به قول رومی: ” آنچه اندر وهم ناید آن شود”. هنوز این دغدغه در افکارم ناخن می زد که این پرسش در ذهنم جان گرفت. آیا سفر به آینده هم ممکن خواهد شد؟ آیا افرادی در گذشته موفق به این کار شده‌اند؟ و آیا در آینده علم و تکنولوژی در حدی پیشرفت خواهد کرد که امکان سفر در زمان را در آینده برای انسان به واقعیت تبدیل کند و پرده ار روی بعد چهارم به کلی برداشته شود؟ بنا بر این دریافتم که سفر در زمان رویای دیرینۀ بشر بوده و هست

ادامه خواندن به این نتیجه رسیدم که سیاست، دروغ های شاخداری است:نویسنده: مهرالدین مشید

آيا ما یک ملت بیدار هستیم ؟ ـ پوهندوی شیما غفوری

پوهندوی شیما غفوری

همینکه ما نابسامانی ها را احساس می کنیم، همینکه برای بهبود آن کمر همت می بندیم، همینکه آواز اعتراض بلند می نمائیم، نشانه آن است که ما خواب نیستیم. اما آنچه ما مردم افغانستان را خراب و ویران کرده است، فقر شدید و اختناق بی مانند در نتیجه جنگهای متواتر و  جنگ های داخلی و اختناق و متعاقب آن سرازیر شدن  سیل پول مفت، رایگان و بی حساب برای بازسازی بود که تار و پود جامعه ما را از لحاظ معنویت سست ساخته است. در زمان بازسازی تا جایی زیاد کوشش گردید که معیار های انسانیت، لیاقت و حقانیت با پول بادآورده شده ، قدرت و چوکی معاوضه و معامله  شود. که در نتیجه رابطه های سطحی، قومی و حتی قریه ای جای ضابطه ها و دید ملی را گرفت. رفاقت ها با مدعا همراه شد، دموکراسی با  رنگ بدل در کشور به نمایش آمد.

ادامه خواندن آيا ما یک ملت بیدار هستیم ؟ ـ پوهندوی شیما غفوری

در سوگ خورشید، مردی با عظمتی فراتر از عشق غروب خورشید برای طلوعی دیکر : مهرالدین مشید

شاد روان نجم العرفا حیدری وجود

سخن برسر غروب خورشید و سوگ آفتابی است که هرچند در طلوع جدید و متکامل تر رخ نموده است  و از آن به عنوان سقوط کاخ بلند فارسی و فروریزی کاجستان های سر به فلک کشیدۀ هندوکش فروریزی کاج عشق و عرفان و محبت تعبیر شده است، اما او اکنون سر در نیام خاک نهاده است. استاد وجودی شاعری دردآشنا که در دل های شاعران و عارفان و فرهگیان و اندیشمندان و خانقاییان و همگان جای داشت و همه وفات او را ضایعه عظیم به زبان و شعر و عرفان و فرهنگ و ادب کشور خواندند. حیدری وجودی مردی با عظمتی فراتر از عشق که دوست داشتنش خوانند، پس از بیماری جهان فانی را وداع گفت. مردی که داستان زنده گی اش با عشق آغاز شد و با عشق زنده گی کرد و با عشق پرورده شد و کوه و کتل های عشق را با بال اندیشه درنوردید تا شاهد به آغوش کشیدن عنقای عشق در مرز های لامکان محبت که جابلقا و جابلسای تاریخ اش خوانده اند، باشد 

ادامه خواندن در سوگ خورشید، مردی با عظمتی فراتر از عشق غروب خورشید برای طلوعی دیکر : مهرالدین مشید

سرنوشت خانواده در جوامع غربی : اثر میرعنایت الله سادات

80

نحوه ی فروش محصول : نوشتهء حمشید مطمین

هدف از فروش محصول در اینجا به این معنی نیست که صرفآ یک کالا به فروش برسد، بلکه هدف آن گسترده بوده و ارایه ی هر نوع خدمات در سازمان های خدماتی، چون: فروش کالا، تامین خدمات، ارایه خدمات (زمینی و هوایی) مشورتی و یا به نوع دیگری می باشند.

آنچنانی که ما فکر می کنیم در زنده گی معمولی ما فروش و خرید محصول آسان و زود هنگام به نظر می رسد، در اصل آن طور نیست. در مراحل تخصصی فروش محصول، سازمان تمامی انرژی و تفکر منابع خود را به فروش محصول مورد توجه قرار می دهد تا بتواند محصول خود را به بهترین شکل آن به فروش برساند. 

ادامه خواندن نحوه ی فروش محصول : نوشتهء حمشید مطمین

گزینش نیرو از داخل یا بیرون سازمان: نوشتهء – جمشید مطمین

در هر نخستین طرح کسب و کار یک سازمان نو پا، بر علاوه ی سایر نیازمندی ها، نیروی انسانی به طور چشم گیری یکی از بخش های مهم و قابل ملاحظه آن در نظر گرفته می شود.  نیروی انسانی ایکه در آینده می تواند طرح کسب و کار روی کاغذ را به یک کنش واقعی تبدیل نماید.

گزینش نیرو از داخل سازمان به این معنی نیست که به هر حال باید پست های کمبود مورد ضرورت داخل سازمان را توسط کارمندان قبلی استخدام نمود، بلکه میشود با درک نیازمندی و پرستیژ سازمان، نیروی توانا را از بیرون نیز استخدام کرد.

ادامه خواندن گزینش نیرو از داخل یا بیرون سازمان: نوشتهء – جمشید مطمین

پیدایش وادامه ای افراط گرائی در افغانستان: نوشتهء میر عنایت الله سادات

منابع آگاه گزارش میدهند که بیش از بیست گروه افراطی ، زیر نام مذهب در گوشه و کنار افغانستان جابجا شده اند. سوال پیدا میشود که این گروهها چگونه بوجود آمدند ؟ وچطورادامه ای موجودیت آنها ، زمینه سازی می شود ؟ آیا عوامل داخلی سبب پیدایش آنها شد ؟ ویا قدرتهای بیرونی ، ایشان را پایه گذاری کرده اند ؟ 

   اگر قدرتهای خارجی مؤجد آنها اند ؟ پس سوال مطرح میشود که چرا این قدرت ها ، به خاطر مستقر ساختن دست پرورده های شان ، افغانستان را برگزیدند ؟ آیا شرایط  مساعد برای پیدایش و رشد افراطیت دردرون جامعه ای ما ، موجب جلب قدرتهای بیرونی شد ؟ ویا خصلت جیوپولیتیک و جوستراتیژیک افغانستان، پای آنها را به این سرزمین کشانید؟ 

ادامه خواندن پیدایش وادامه ای افراط گرائی در افغانستان: نوشتهء میر عنایت الله سادات

جنگ افغانستان خطرناک ترین جنگ استخباراتی در جهان است : مهرالدین مشیدــ قسمت اول

سیاست های چند پهلوی ...

استراتیژیست های نطامی می گویند، خطرناک ترین و آزمونی ترین جنگ، نبرد های نامتعارف است که جبهه نبرد نامعلوم و سمت و سو دهی و سوق نیرو های نامشخص و از پیش ناتعیین شده است. بویژه زمانیکه فرماندهان ندانند از کدام سو، چگونه و بوسیله چه نیرو هایی ضربه پذیر اند. جنگ افغانستان که چهل سال پیشتر پس از تهاجم شوروی به این کشور آغاز و با ورود بریگارد های سبز اسلامی از سراسر جهان در صفوف مجاهدین بعد جهانی پیدا کرد. با سرنگونی داکتر نجیب و پیروزی مجاهدین درگیر جنگ های میان تنظیمی شد و پس از تصرف کابل بوسیله طالبان پای گروه های تروریستی پاکستانی مانند، لشکر طیبه و جیش محمد و دیگران در این جنگ دخیل شد و با سرنگونی طالبان پس از حمله امریکا، این جنگ بعد پیچبده تر اختیار کرد و اکنون به جنگ کشور های منطقه و جهان بدل شده است. 

ادامه خواندن جنگ افغانستان خطرناک ترین جنگ استخباراتی در جهان است : مهرالدین مشیدــ قسمت اول

از ابر های صلح قطر ؛ باران خون می بارد: نوشتهء عارف عرفان

معاهدات صلح کذایی آمریکا وطالبان منعقده قطرکه در چنبرهٔ اهداف استراتیژیک آمریکا وپاکستان تدوین یافته است، گذرگاهی را بسوی صحرای مرگ باز گشوده است. درین شکی نیست که این معاهده اسارتباربا قلمی که از رشحه اش خون شهدای وطن موج میزند نگارش یافته است. تهاجمات گسترده طالبان،پسا موافقتنامه صلح ریایی درین بلاد خون وآتش که تیغ کشتار طالبان را بیش از پیش بران ترساخت وقتل وکشتار بزرگی را بر شهروندان غیر نظامی وافسران وسربازان “بی‌دفاع” ودست بسته وطن تحمیل کرد،فقط توانست باعث گشایش ودرهم شکستن زنجیر زندانها واهدای تحفه بزرگ حکومت برای رهای هزار زندانی طالبان شده که به لطف دکتر غنی برای طالبان در ازای قتل وجنایت شان اهدا گردید.کشتار گسترده اخیر طالبان ،در ولایات خوست ،غور،بلخ،جوزجان ،لغمان و…تلفات بزرگ انسانی برجا گذاشت.

ادامه خواندن از ابر های صلح قطر ؛ باران خون می بارد: نوشتهء عارف عرفان

مثبت اندیشی مدیریتی : نوشتهء جمشید مطمین

 هر چیزی در این گیتی طوری وجود دارد که حالت سازگار و ناسازگار را به خود جذب می نماید. اندیشه و تفکر همچنان در این ردیف قرار دارند، گاه مثبت گاه منفی.

ما به هر آنچیزی که اندیشه می کنیم، حالات مثبت و منفی پدیدار می شوند و هر یک آن کشش دارد تا اندیشه را به سوی خود بکشاند.

در اینجا انسان اندیشمند انتخاب گزینه را دارد. پس چرا مثبت نیندیشید!

مثبت اندیشی و یا منفی اندیشی در همه موارد قابل تطبیق و اجرا می باشد، مگر در این موضوع صرفا بالای مثبیت اندیشی مدیریتی در سازمان های کاری، محراق توجه قرار داده شده است.

ادامه خواندن مثبت اندیشی مدیریتی : نوشتهء جمشید مطمین

آیا دستانی بهم داده شده تا طومار عمر حکومت را ببندند : نوشتهء مهرالدین مشید

سیاستگران درگیر تقسیم قدرت؛ اما تروریزم، فقر و کرونا بیداد می کند. در این روز ها مردم افغانستان روز های دشوار و آزمونی را پشت سر می گذارنند. هرچند این مصیبت مردم افغانستان تازه نیست و این مردم مظلوم از چهار دهه بدین سو درگیر فاجعه اند و قربانی سناریو های رنگارنگ استخباراتی هستند. آنان در این مدت نه تنها با تهاجم و تروریزم و جنگ نیابتی شبکه های جهنمی اسخباراتی رو به رو اند و سرنوشت شان در میز قمار بازی های سیاسی و استراتیژیک  کشور های منطقه و جهان رقم می خورد، بل بدتر از آن تحت حاکمیت فاسد ترین زمامداران و سیاستگران جاه طلب و حکومت های فاسد و بیکاره و از خود راضی و دست و پا بین بیگانه ها به سر می برند هر روز درگیر چانه زنی ها برسر دست یابی به قدرت و تقسیم قدرت هستند.

ادامه خواندن آیا دستانی بهم داده شده تا طومار عمر حکومت را ببندند : نوشتهء مهرالدین مشید

میرویس نیکه : محمد نسیم مصدق

داسي اټکل کېږي چي میرویس خان په ١٠٨٤ هجري قمري – ١٦٧٣ – م کي زېږېدلی دی.
پلار يې ښالم خان نوميده چي د هوتکو د قوم یو منلی مشر و . مور يې نازو انا د سلطان ملخي د غرځو (غلجو) د خپلواک مشر لور وه. هغې په يښتونولي د خپل زوی پالنه او روزنه کړې وه او تل به يې په اوداسه شیدې ورکولې .
کله چي میرویس نیکه پیدا کیده، نو نازو انا خوب ولید : بېټ نیکه ورته راغی او ورته ويې ویل زما لورې ! دا زوی ښه وروزه، کله چي دا لوی شي ستر کارونه به وکړي او حج ته به لار شي.
زما لورې ! دده په روزنه کې غفلت ونکړي ، دده له نسله به نیک شاهان پیدا شي چي دین به روښانه کړي ، دده په پالنه کي زیار وباسه او پاملرنه کوه، دده په اوږو د لویو کارونو انجام پروت دی.
میرویس خان په زلمیتوب کي د وخت زیاتره مروجه علوم لوستي و ، پښتو، فارسي او عربي ژبي يې د ادبیاتو په درجه زده وي . له زده کړو وروسته په سوداګري بوخت شو له خراسانه به يې مالونه هندوستان او له هغه ځایه به يې هیواد ته راوړل، ګټه به يې هم کوله او د نورو خلکو د حاله به هم خبرېدا .
میرویس نیکه ځواني ته له رسيدو وروسته د جعفر خان سدوزي ( کامران خان سدوزي) لور خانزادۍ ځان ته وغوښته او واده يې وکړ.

ادامه خواندن میرویس نیکه : محمد نسیم مصدق

جستاری در باب تاریخ دمو کراسی- قسمت دوم : نوشتهء عمرننگیار

از اغاز قرن سیزدهم تا اواخر قرن پازدهم میلادی ، چند عامل راه را برای یک دگرگونی بزرگ و خروج از دوران تاریک قرون وسطی هموار ساخت ‍، نخست پیشرفت کار های تولیدی ، کشاورزی وتوسعه ی مبادلات تجارتی ، بوجود امدن یک طبقه ی تاجرو ثروتمند که ازفشارکلیسا و حکومت های خود کامه ی زمان خود سخت ناراضی بودند، و در جستجوی راهی برای خارج ساختن خود از بار این فشار بودند، دوم ظهورحکومت های سلطنتی مستقل و نیرومند در فرانسه ، انګلستان واسپانیا که نمی خواستند تحت نفوذ وسلطه ی پاپ ها بمانند و بلاخره شکاف در داخل قلمرو پاپ ها و استقلال طلبی بعضی از اسقف ها و نماینده ګان پاپ در کشور های اروپا که از حمایت سلاطین محل نیز برخوردار بودند .این شکاف که به قیام« مارتین لوتر» در المان و «کالون» در فرانسه و قطع رابطه دربار انګلیس با پاپ انجامید، مذهب پروتستانیسم را در برابر مذهب کاتولیک بوجود اورد و سقوط دوران قدرت و سیطره ی پاپ ها در واقع سر اغاز عصر رنسانس و تجدید حیات دموکراسی در اروپا بود.

در انګلستان که دمو کراسی را حتی در سالهای تاریک قرون وسطی تجربه کرده بودند ، سیر تحول دموکراسی با حوادث خونینی همراه بود که از ان جمله می توان به قیام «کرامول»علیه چارلز اول پادشاه انګلستان در اواسط قرن هفدهم اشاره کرد. کرامول که در سال ۱۶۴۰ از « کمبریج » به نمایندګی پارلمان انګلیس انتخاب شده بود ، در مقابل تحقیر وبی اعتنایی پادشاه نسبت به پارلمان به تشکیل یک نیری مسلح به طرفداری از پارلمان مبادرت نموده ونخستین بار در اکتبر سال ۱۶۴۲ میلادی میان نیرو های طرفدار پارلمان و سپاهیان شاه جنګی در ګرفت که سر اغاز جنګ داخلی شش ساله ی انګلیس بود. نیرو های طرفدار پارلمان سر انجام بر سپاهیان شاه چیره شدند و چارلز اول محکمه و محکوم به اعدام شد. چارلیز را روز ۳۰ جون سال ۱۶۴۹ ګردن زدند و این اولین و اخرین باری بود که یک پادشاه در انګلستان به جرم مخالفت با اراده ی ملت با چنین طرز فجیعی اعدام شد.

ادامه خواندن جستاری در باب تاریخ دمو کراسی- قسمت دوم : نوشتهء عمرننگیار

حادثۀ سقیفۀ بنی ساعده نقطۀ عطفی در تاریخ اسلام برگ هایی از تاریخ: نوشتهء مهرالدین مشید

پس از رحلت پیامبر (ص)حادثۀ ثقیفۀ بنی ساعده نقطۀ عطفی در جهان اسلام به شمار می رود که سرآغاز یک تنش نرم میان حضرت علی و حضرت ابوبکر  و از سویی هم قیام منافقین برای سرنگونی نظام نوپای اسلامی بود.   گروهی از انصار به دلیل کمک هایی که به پبامبر کرده بودند، خود را جانشین او حساب کرده و به همین سبب بود که بعد از رحلت پیامبر به  بیعت کرده و او را بحیث جانشین پیامبر خواندند.  اما گروهی از مهاجرین حضرت عمر را برگزیدندکه در این میان عمر دست به ابتکار تاریخی زد و به ابوکر بیعت کرد و او را جانشین پیامبر انتحاب کرد. اوبوبکر صادق ترین یار پیامبر به کمک یارانش بر منافقین  پیروز شد. مگر این پایان کار نبود و شماری ها به دور حضرت علی جمع شده و او را به دلایلی چون، داماد و فرزند کاکا و دست پروردۀ پیامبر و نخستین کودک به اسلام روی آورده و فاتح جنگ خیبر و … با تمسک جستن به حادثۀ خم غدیر و حجت الوداع (خانواده خود و علی را در میان شما گذاشتم و کسی که من را دوست دارد، علی را دوست دارد و سه بار تکرار کرد؛ علی را فراموش نکنید و خدارا فراموش نکنید ).

ادامه خواندن حادثۀ سقیفۀ بنی ساعده نقطۀ عطفی در تاریخ اسلام برگ هایی از تاریخ: نوشتهء مهرالدین مشید

ناپاسخگویی فرهنگ و تمدن غرب به نیاز های جهان معاصر؛ ناپاسخگویی فرهنگ و تمدن غرب و مثلث حق مداری نوشتهء مهرالدین مشید

ویروس کرونا ماهیت جهانی شدن و ساختار سرمایه داری بین المللی را تغییر خواهد داد و جهانیان چنین تحول ژرف و بنیادی را بی صبرانه انتظار دارند. تنها چنین دگرگونی است که بشریت را از حالت کنونی نجات می دهد. این سخنان رئیس جمهوری فرانسه است که از نظر او انسان امروز محکوم به ایجاد چنین دگرگونی است. 

زمانی که این سخنان ماکرون را خواندم، سیلی از مفاهیم در ذهنم تداعی کرد که بدون تردید دنیای پساکرونا شاهد سیلی از بیکاران میلیونی انسان ها را در سراسر جهان خواهد بود و بزرگ ترین دستگاه های تولیدی و صنعتی و در جهان دچار ورشکستی شده و احتیاج به کمک دولت ها خواهند بود. میزان رشد در سراسر جهان کاهش قابل توجه خواهد داشت و رکود و ورشکستگی اقتصادی به گونۀ بی پیشینه ای جهان را تهدید خواهد کرد. از زیر خاک وخاکستر تحولات پسا کرونا جهان دیگری ظهور خواهد کرد که معادله های سیاسی و اقتصادی و نظامی جهان را در آن دگرگون و کشور های تازه ای در عرصۀ های سیاسی و اقتصادی و نظامی پدید خواهد آمد.

ادامه خواندن ناپاسخگویی فرهنگ و تمدن غرب به نیاز های جهان معاصر؛ ناپاسخگویی فرهنگ و تمدن غرب و مثلث حق مداری نوشتهء مهرالدین مشید

چند اثر طالبانی – جهادیانی و سُچه مسلمانی : سلیمان کبیر نوری

 ۱ – پیشبینی پیامبرانه از ظهور طالبان در 1400 سال پیش

پیامبر اسلام در رابطه به خوارج که در صدر اسلام ظهور نمودند و بنا به متن حدیثی، ده ها بار دیگر در تاریخ ظهور مجدد خواهند نمود، گفته بود:

 … يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان” رواه البخاری ومسلم.

ترجمه: آن ها مسلمانان را می کشند و غیر مسلمانان را می گذارند.

صدق الصادق المصدوق”

دوكتور بشير احمد انصاری

البته که در سخن پیامبر اسلام حرفی ندارم. ولی در اینکه طالبان افغانستانی، پاکستانی و القاعده، داعش و اخوانیان کلاسیک، جیش محمد، لشکر طیبه و بوکو حرام … یا سلفیان و وهابیان و غُلات و جُهال اسلامی در مذاهب و فرقه های نفرت پراگن، خونریز و دهشت افگن همه «خوارج» شمرده شوند؛ و حتی اشراری مانند لارنس عربی و «پیر کرم شاه» خود ما را هم “خوارج” بخوانیم و بدانیم؛ درست نخواهد بود. 

از جمله به این دلیل که اینها بیشترینه «دواخل» اند؛ یا داخل گردانیده شدگان به صفوف و مذاهب و مکاتب اسلامی اند؛ نه «خوارج» یا خارج گردانیده شدگان از آنها.

«خوارج» مشخصن به آنانی اطلاق میگردید که پس از جنگ صفین و قبولی حضرت علی از «حکمیت» و دنباله آن که شکستش را رقم زد؛ به رسم اعتراض از صف حضرت علی خارج شده و به ایده ها و آرمانهایی که پایمال امویان شده بود؛ به زعم خویش وفادار ماندند و متقبل زحمات و قربانی های فراوان نیز گردیدند.

ازین که «خوارج» در زمان زندگانی پیامبر اسلام حتی قابل تصور نبودند؛ این ارشاد پیامبر به آنان مربوط و مختوم نمیشود. و اساسن بر منافقان و مسلمان نمایان مسلمان کُش و بیشترینه بر طالبان صاحبان خصوصن پس از متارکه با اشغالگران کافر صدق میکند!

تنها کافی است به سند زیر دقت فرمایید:

ادامه خواندن چند اثر طالبانی – جهادیانی و سُچه مسلمانی : سلیمان کبیر نوری

استراتژی مدیریت بحران در سازمان ها : نوشتهء جمشید مطمین

بحران را نمی توان از قبل محو نمود، مگر میتوان به زودترین فرصت آن را مدیریت کرد.

وقتی از واژه های استراتژی و بحران یاد می نماییم، هر یک در ذهن ما طوری خطور می نمایند که بدون مو شکافی نمیشود از آنها گذشت.

سازمان های بزرگ در قدم نخست دارای استراتژی موثر هستند که در بر گیرنده ی بیانیه ماموریت و چشم انداز واضح و روشن در خصوص موفقیت سازمان خویش میباشند. با استفاده از مزیت های چشم انداز و بیانیه ماموریت، مسیر سازمان خویش را به سمت درست، مشخص می نمایند و سازمان را در تشخیص فرصت های اصلی و تمرکز منابع سازمان در جهت تحقق منابع کارا سوق میدهند.

ادامه خواندن استراتژی مدیریت بحران در سازمان ها : نوشتهء جمشید مطمین

ضعف و بی کفایتی زمامداران و سیاستگران افغانستان نقطه قوت پاکستان’ در صدد تکرار طرح بنین سوان و شکست روند صلح : نوشتهء مهرالدین مشید

تهاجم شوروی پبشین به افغانستان و تبدیل شدن این کشور به پایگاه های مجاهدین و آزادی خواهان و پناه بردن میلیون ها هموطن شهروند افغانستان به پاکستان و سرازیرشدن میلیون ها دالر از کشور های غربی و عربی و دادن اختیار توزیع آنها به پاکستان سبب شد تا رهبران جهادی و مهاجرین دست و پای بین پاکستان شوند. زماداران و نطامیان پاکستان که در انتظار چنین فرصت بودند، توانستند از آن برای رسیدن به اهداف راهبردی و عمق استراتیژی خود استفاده کنند. وابستگی های نظامی و سیاسی و مالی و تهیه و تدارکاتی مجاهدین به پاکستان، رهبران جهادی و مجاهدین را وابسته به پاکستان نمود. این وابستگی به مثابۀ داغی ننگین بر جبین جهاد و ایثارگری های مجاهدین افغانستان نه تنها آن روز، بل امروز هم سایه افگنده است. نظامیان پاکستان این وابستگی را به مثابه نقطۀ ضعف رهبران جهادی و مجاهدین و از آن به عنوان قوت برضد مردم افغانستان استفاده کردند. این نقطۀ ضعف سبب شد

ادامه خواندن ضعف و بی کفایتی زمامداران و سیاستگران افغانستان نقطه قوت پاکستان’ در صدد تکرار طرح بنین سوان و شکست روند صلح : نوشتهء مهرالدین مشید

در حالیکه همه مردم بخاطر ویروس کرونا؛ ازهمدیگر میترسند ؛ توجه بر کتاب ارزشمند «سرنوشت خانواده ها در جوامع غربی» اثر میر عنایت الله سادات را که خیلی آموزنده میباشد؛ از قلم مـاریـا دارو مطالعه بدارند

کتابهای  بسیار در باره  مسایل  اجتماعی  و فرهنگی  و اقتصادی از قلم نویسندگان به  چاپ رسیده  و مطالعه نموده  ام  ُبدیهی است  با مطالعه  هر کتاب یک کمبود در بعضی  بخشهای اجتماعی  و اقتصادی و فرهنگی در ذهن خواننده  خطور مینماید اما جناب  محترم  سادات  در این  زمینه  آنقدر بدقت  تحقیق و پژوهش نموده  اند که  هیچگونه  خلا درمسایل  مربوط  به  خانواده  تاثیرات اجتماع ُ فرهنگ ُ اقتصاد و اقتصاد سیاسی برخانواده در اثر شان بنظر نمی رسد .
محترم  سادات  دو قاره  امریکا و اروپا رااز مبدای  زندگی  انسان  در کره  خاکی  و از مبتدی  ترین اقتصاد اولیه  خانواده تا رشد اقتصاد امروز  قدم بقدم با رشد و نموی فکری  انسانها و انعکاس  سوء آن در رشته  تحریر  درآورده  است .  
این  اثر گران بها در یکصد و سی وسه  صحفه  و چهارده  عنوان  درشت و درخشنده  که  خواننده  را به  عمق  مطالعه  دعوت  مینماید  ُ مرتب  شده  است. بگونه  مثال  نکات  عمیده  این  آن را خیلی  فشرده  بشما  بازگو میدارم .
کانون خانوده یکی از استوار ترین و دیرینه ترین واحد اجتماعی می باشد که تداوم فرهنگ واقتصاد با رشد فکری  ایشان تسلسل داشته است . به گواهی تاریخ  درشرق  نخستین گهواره تمدن و فرهنگ آغاز گردید و تاسیس خانواده از  منزلت  وارج فراوانی برخوردار بوده  است. ادیان سماوی، پیامبران ، نظریه پردازان و مصلحین اجتماعی  واحد خانواده را اساس  زندگانی  جمعی قلمداد نمودند .

ادامه خواندن در حالیکه همه مردم بخاطر ویروس کرونا؛ ازهمدیگر میترسند ؛ توجه بر کتاب ارزشمند «سرنوشت خانواده ها در جوامع غربی» اثر میر عنایت الله سادات را که خیلی آموزنده میباشد؛ از قلم مـاریـا دارو مطالعه بدارند

تکنوکراسي یا (تخنوکراسي) Technocracy: نوشتهء نور محمد غفوري

د تکنوکراسۍ لغت د یوناني ژبې د (téchne) او (kratos ) له کلمو څخه اشتقاق مومي چې (téchne) د فن او مهارت او (kratos ) د حکومت او حاکمیت معنا ور کوي. دا اصطلاح په اوسني مفهوم په شلمه عیسوي پیړۍ کې په ۱۹۲۰ کال کې په امريکا کې د (تکنوکرات خوځښت) لخوا رامنځته شوې ده. په دې وخت کې په شوروي اتحاد کې د اکتوبر ستر سوسیالیستي انقلاب بریالی شو، د مرکزی پلان اقتصادی سیستم رامنځته شو او دې نړیوالو بدلونونو دموکراسي له بحران سره مخامخ کړې وه.

ادامه خواندن تکنوکراسي یا (تخنوکراسي) Technocracy: نوشتهء نور محمد غفوري

دموکراسی؛ ترجمه یا تجربه؟ 
ـ نویسنده و پژوهشگر: بهزاد برمک

دموکراسی شبیه انسانی است که اول کودک است، بعد جوان می‌شود، آرام‌آرام به پخته‌گی می‌رسد. اگر درست مواظبت نشود مریض می‌شود و می‌‌میرد. داکتران به کمک علم بیولوژی به ما می‌گویند، آدمی اگر غذای درست نخورد، ورزش نکند، به نیازهای روحی و روانی‌اش سر وقت رسیده‌گی نکند، سلامتش را از دست می‌دهد و از کار و فعالیت می‌افتد. روند تکامل دموکراسی چیزی شبیه همین وضعیت است.

دموکراسی پیش‌‌زمینه‌‌ها و بسترهای مناسب سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خاص خودش را می‌‌طلبد که بسیاری از آن زمینه‌ها و بسترها در افغانستان مساعد نیست. با مردم کم‌سواد و فقیر، بافت اجتماعی روستایی، دولت بی‌ثبات، آگاهی سیاسی پایین، نبود طبقه‌ متوسط، نبود زمینه‌های اشتغال، ضعف نهادهای آکادمیک و نبود احزاب و سازمان‌های مدنی و اقتصادی قدرت‌مند، نمی‌‌توان دموکراسی موفقی را تجربه کرد.

ادامه خواندن دموکراسی؛ ترجمه یا تجربه؟ 
ـ نویسنده و پژوهشگر: بهزاد برمک

خرابکاران چی میخواهند؟ … نوشتهء میر عنایت الله سادات

محترم سادات

 مردم رنج کشیدۀ افغانستان بار دیگر، روزهای دشواری را سپری می نمایند. مشکلات ایجاد شده و معضلات سازمان یافته ، استقرار سیستم دولتی، وحدت ملی و حتی تمامیت ارضی وطن شانرا با خطر مواجه ساخته است. زیرا مشکل آفرین های منطقه، گروه های مورد نظر و وابسطه به خودشان را حمایت می نمایند. آنها با استفاده از فضای بمیان آمدۀ موجود، بخاطر رسیدن به اهداف تجاوزکارانه شان، کمافی السابق دست به کار اند . این کشورها، تصور مینمایند که با تحقق موافقتنامۀ ایالات متحدۀ امریکا و طالبان، قوتهای ناتو و امریکا، صحنه را ترک نموده و زمینه برای شان مساعد می شود، تا جنگ نیابتی در افغانستان به نفع آنها پایان یابد.

    ازهمین جهت، چنانکه چندی قبل دیدیم، با بالا گرفتن سروصدای مذاکرات در “دوحه”، برخی گروهها و شخصیت های معلوم الحال تلاش ورزیدند تا پروسۀ انتخابات ریاست جمهوری را متوقف ساخته و درعوض، یک “حکومت موُقت” را به خورد مردم و قدرتهای ذی علاقۀ خارجی بدهند. این عمل آنها، سرآغاز تخریب سیستم ریاست جمهوری موجود در افغانستان بود. زمانی که طرح “حکومت موُقت” جامۀ عمل نپوشید، مساعی آنها درین جهت تمرکز یافت تا پروسۀ انتخابات به درازا کشانیده شود.

ادامه خواندن خرابکاران چی میخواهند؟ … نوشتهء میر عنایت الله سادات

به ادامه گذشته؛ درباره تداوی سرطانی – نویسنده : ادناکوهیل ترجمه وتلخیص از پروفیسور داکتر عبدالواسع لطیفی

وقتی از خواب چشم کشودم اتوکار به مسکن پدری ام (اوهایو) مواصلت کرده بود  اما  قیافۀ شهر این بارطور  دیگر درنظرم جلوه نموده وخیال میکردم  یکدسته مردم پرشور وپرهیجانی   درآن زندگی میکنند  که جهان افراد آن غیر از جهان منست. اطفالم باخوشی و   سرور مخصوصی اطراف خود را تماشامی کردند ومن به چهره های محبوب شان نگاه کرده وباخود میگفتم اگر هم پنجۀ مرگ جسدم را برباید، روحم شادمان خواهد بود از اینکه در موجودیت این کودکان زندگی های جوانتری را از هستی خود به یاد گار  خواهم گذاشت.

وقتی بخانۀ   خواهرم  (دورتی) رسیدم استقبال  گرم او    قلب مجروحم  را کمی تسلی داده و ازدیدن قطرات  درشت اشک روی رخساره های رنگ پریده ام جاری گشت.

طوریکه   قبلاحدس  زده   بودم بدبختی در  در و  دیوار این خانه دیده نمیشد، روز بعد به اتفاق خواهرم نزد           داکتر سکاوت که بحیث متخصص سرطان به من معرفی کرده بودند رفتم. 

ادامه خواندن به ادامه گذشته؛ درباره تداوی سرطانی – نویسنده : ادناکوهیل ترجمه وتلخیص از پروفیسور داکتر عبدالواسع لطیفی

در عقب هر حادثه رازی و در پشت بیماری کرونا هم سری نهفته است همه عالم را سری است و اما در ماورای آن است سر دیگر : نوشته – مهرالدین مشید

مهرالدین مشید

در این تردیدی نیست که جهان آفرینش بس مرموز و پر اسرار است که بشر هنوز نتوانسته به دست کمی از این اسرار پیچ در پیچ آگاهی پیدا کند. یکی از دلایل غامض بودن هستی و انسان و آفرینش بوده که عرفای بزرگ پای عقل را برای رسیدن به درک نهایی هستی و انسان چوبین خوانده است. چنانکه مولانا بزرگ بلخی در این باره به تفصیل سخن رانده است و این سخن عرفا در واقع انکار عقل نیست؛ بلکه اشاره به ناتوانی عقل است که شناخت هایش کامل و تمام نه؛ بل ناقص و حنا زیان بار است. آنچه تا کنون بشر کشف و اختراع کرده است، هرچند گرهی از دشواری های بشری را گشوده و اما در برابر آن دشواری های افزون تری برای بشریت برجا مانده اند.

ادامه خواندن در عقب هر حادثه رازی و در پشت بیماری کرونا هم سری نهفته است همه عالم را سری است و اما در ماورای آن است سر دیگر : نوشته – مهرالدین مشید