ریاست جمهوری جوزف بایدن نقطۀ عطفی در تاریخ امریکا : مهرالدین مشید

سیاست های چند پهلوی ...

جوبایدن پس از تنش های انتخاباتی در ۲۰ جنوری ۲۰۲۱ در موجی از تهدید ها و در میان تدابیر شدید امنیتی مراسم تحلیف را بحیث چهل و ششمین رئیس جمهور امریکا در کاخ  سفید بجا آورد. تنش های انتخاباتی پس از آن سراسر امریکا را فراگرفت که ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا از پذیرش نتیجۀ انتخابات خودداری کرد. این مراسم در حالی برگزار شد که ۲۵ هزار نظامی تدابیر امنیتی واشنګتن را ګرفته بودند و واشنګتن ازلحاظ امنیتی شبه کابل و بغداد خوانده شد. بایدن بر رسم معمول امریکا روز نخست کار خود را با لغو برخی فرمان های ترامپ آغاز کرد. لغو فرمان اجرایی رئیس جمهوری ترامپ مبنی بر ممنوعیت صدور ویزا برای شهروندان چند کشور، با اکثریت جمعیت مسلمان، یکی از نخستین اقدام‌های جو بایدن بود. لغو ممنوعیت صدور ویزا ترامپ در جنوری ۲۰۱۷ و در نخستین روزهای حضور در کاخ سفید فرمانی امضاء کرد.

ادامه خواندن ریاست جمهوری جوزف بایدن نقطۀ عطفی در تاریخ امریکا : مهرالدین مشید

 برخورد علم و جهل : نوشته میرعنایت الله سادات… ترجمه انگلیسی آن را در اخیر بخوانید؛ متن انگلیسی بقلم محمد یاسین بیدار میباشد(M. Yasin Bidar)

 وضع موجود امنیتی درافغانستان ، روزتاروزبه وخامت می گراید. خشونت ها ، ابعاد گسترده بخود گرفته اند ، ولی محتوی عملکرد و انگیزه مخالفان مسلح علیه دولت افغانستان مانند گذشته است . اگراعمال وخواست شورشیان امروز را با کارنامه های بغاوت کنندگان صد سال قبل دربرابراصلاحات امانی وهمچنان طی نیم قرن گذشته به مقایسه بگیریم ، مشابهت های زیادی میان آنها بمشاهده میرسد. 

ادامه خواندن  برخورد علم و جهل : نوشته میرعنایت الله سادات… ترجمه انگلیسی آن را در اخیر بخوانید؛ متن انگلیسی بقلم محمد یاسین بیدار میباشد(M. Yasin Bidar)

وای به حال مردم و آینده افغانستان : دکتور علی احمد کریمی

افغانستان طی چهل سال آخر  ازلحاظ نام ونشان و افتخارات تاریخی یک قلمرو سلحشور در سازمان جهانی باقی مانده است و در اکثر کشورهای جهان سفیران ونمایندگان آن حضور دارد اما ازلحاظ حقوقی یک قلمرو اشغال شده است که ملت افغانستان گروگان حکومت‌های گردیده است که از لحاظ عملی یعنی ” De-Fact ”   واقعیت دارد ولی ازلحاظ قانونی De-jure “دوژوری”   مشروعیت حقوقی نه دارند .                       افغانستان  به مداخله مستقیم دولتهای بیگانه اداره و کنترل می گردد واز مشروعیت حقوقی  حتی در امور داخلی خود نیز محروم گردیده است .امریکا بیست سال پیش با تایید سازمان ملل به افغانستان آمد و به مردم افغانستان و جهانیان وعده داد که امنیت را تامین و برعلیه تروریسم مبارزه می نماید.

ادامه خواندن وای به حال مردم و آینده افغانستان : دکتور علی احمد کریمی

حق سکوت دادن ها جریان تاریخ را عوض نمی کند : مهرالدین مشید

سیاست های چند پهلوی ...

از آنجا که فلسفهء تاریخ به تعبیری از خدا آغاز می شود و به خدا پایان می یابد که به نحوی قوانین عام در تاریخ را نشان می دهد و از این رو جریانی غیرقابل برگشت است و انسان قادر به براندازی آن نیست؛ اما این به معنای نفس نقش انسان در تاریخ نیست؛ بلکه انسان است که با ارادهء استوار جریان تاریخ را در نبرد پایان ناپذیر داد برضد بیداد رهبری کند و نگذارد تا از مدیریت انسان بیرون شود. آنانی که با حق سکوت دادن به حادثه سازان تاریخ می خواهند، جریان تاریخ را عوض کنند و یا آن را از مسیر اصلی اش که همانا غلبهء پایان ناپذیر و جاودانهء داد برضد بیداد و سرنگونی ستمگران و مستبدان و دیکتاتوران است، به انحراف بکشانند. ممکن بتوانند تا مدتی با نفی و سرکوب ارادۀ انسان در برابر تاریخ قرار بگیرند و چرخ تاریخ را به عقب برنند. به این ترتیب آنان بتوانند، در برابر حرکت دادخواهانهء تاریخ بایستند و اما این کار مقطعی است. از همین رو است که باتوجه به فراز و فرود حوداث حرکت تاریخ را نمی توان خطی خواند؛ بلکه جریان تاریخ همراه با پیشرفت ها و پس رفت ها بوده که تحولات تاریخی را از خطی بودن آن بیرون می کند

ادامه خواندن حق سکوت دادن ها جریان تاریخ را عوض نمی کند : مهرالدین مشید

مهره های سوخته را نباید دیگر به صدر مجلس راه داد :مهرالدین مشید

کرونا

کاروان صلح را صالحان به منزل مقصود می رسانند

مردم افغانستان از چهار دهه بدین سو قربانی اهداف افراد خاصی شده اند که طی چهل سال گذشته در تحولات سیاسی افغانستان به نحوی نقش تعیین کننده داشته اند؛ اما با تاسف که منافع ملی و اقتدار ملی را قربانی اهداف شخصی و گروهی و قومی نموده اند. بازی های سیاسی و نظامی آنان زیر چتر شعار های ملی و اسلامی آنقدر شخصی و گروهی و قومی بوده که اکنون به سکه های ناچل سیاسی و مهره های زنگ زده تبدیل شده و مردم افغانستان برآنان اعتماد ندارند. سازش ها و بی مبالاتی ها و بازی های سیاسی آنان چنان ضدملی بوده و کار بجایی رسیده که مردم افغانستان از تمامی مهره های سوخته نفرت دارند و آنان را به نحوی مسؤول حوادث کنونی در کشور می دانند.

ادامه خواندن مهره های سوخته را نباید دیگر به صدر مجلس راه داد :مهرالدین مشید

نحوه‌ی عملکرد بخشایش در فرهنگ ما : دکتور حبیب پنجشیری

در بعضی از ممالک جهان، انستیتوت های تحقیقاتی به انجام حل منازعات در کشورهای شان تمایل داشته و به تبادل تجارب می پردازند و از نتایج آموزشی آن در امر استقرار عدالت عبوری سود می برند تا به جراحات روانی، اجتماعی و اقتصادی به وسیله ای آن در جوامع جنگ زده ای خویش، مرهم گذارند و روند بخشایش را سرعت بخشند. ناگفته پیداست که در معرفی گسترده و کاربُرد واژه های بخشایش، التیام، استمالت، دلجویی، سخاوت، جود و کرم همانگونه که منابع و مأخذ قابل اهمیت می باشد؛ به همان تناسب از نقش مطبوعات، انترنت، رسانه های صوتی و تصویری نیز به درجات متفاوتی نمی توان انکار کرد. از جانبی هم، چنین پروژه های پژوهشی تحت پوشش اصطلاحات بخشایش، تحمل، شکیبایی و التیام بستگی به صلاحیت علمی پژوهنده در راستای شناخت مشخص اخلاقی و هنجارهای اجتماعی دارد؛ بنابرآن در فرهنگ متعالی این سرزمین که دارای پیشینۀ تاریخی است عمدتاً زر، زمین و زن عوامل نزاع، شناسایی شده که به این مسایل کمتر در حین تصویب قوانین و لوایح در سیستم حقوقی کشور، برخورد گردیده که اینک به توضیح هریک به شکل مؤجز اقدام می شود.

ادامه خواندن نحوه‌ی عملکرد بخشایش در فرهنگ ما : دکتور حبیب پنجشیری

آینده دموکراسی بعد از حمله به کاخ کنگره آمریکا: دکتورعلی احمد کریمی

 دونالد ترامپ پیش از تراژیدی ۶ جنوری هوشدار داده بود که روز جشن دموکراتها را برای تصدیق بایدن به مقام ریاست جمهوری  در کنگره امریکا   به  جهنم آنها تبدیل خواهد نمود . هوشدار ترامپ تحقق یافت و فاجعه حمله به سمبول دموکراسی امریکا بحرانهای کرونا و مشکلات اقتصادی را تحت الشعاع قرارداد و جهان را دچار شوک گردانید.. جو  بایدن ریس جمهور منتخب امریکا این رویداد را چون عمل تروریستی داخلی و توطئه به دموکراسی محکوم نمود،  حمله به نماد دموکراسی امریکا به تحریک  ترامپ لطمه شدید اخلاقی و سیاسی به اعتبار و حیثیت نهاد های سیاسی، رسانه ای،انتخابات آزاد و جوامع مدنی امریکا وارد نمود.شهردار واشنگتن حمله به کنگره را الفبای تروریسم برای کتب درسی خواند.  سیاستمداران، خبرنگاران، روشنفکران، نظامیان ، رئیسان جمهوری سابق امریکا عمل آشوبگران ترامپ را محکوم و ترامپ را چون محرک  اصلی این تراژیدی متهم نمودند .

ادامه خواندن آینده دموکراسی بعد از حمله به کاخ کنگره آمریکا: دکتورعلی احمد کریمی

در سقوط امپراتوری ها: داکتر شمس سینا

در طول تاریخ بشریت،  افول ( سقوط ) امپراتوری ها  یک روند محتوم و جدایی ناپذیر ان بوده است ، که صد ها نمونه انرا در تاریخ داریم  ، مثلا در  چین باستان؛  امپراتوری چنگ گنگ ، و امپراتوری ژو دوم که موسس آن یک زن بود.  امپراتوری موریای هند ، و بعد ها امپراتوری سکایی های هند. امپراتوری هخامنشیان ، ساسانیان ، سامانیان ، غزنویان ،  امپراتوری چنگیز خان ، امپراتوری روم ، امپراتوری اسکندر مقدونی ، امپراتوری روس‌ها ( از جمله امپراتوری اتحاد جماهیر اشتراکیه شوروی) ، امپراتوری عثمانیها یا روم شرقی ،  که همه و همه محکوم به فنا شدند. 

ادامه خواندن در سقوط امپراتوری ها: داکتر شمس سینا

قحطی رهبریت در سازمان ها: جمشید مطمین

  قحطی را میتوان در همه جا احساس کرد، حتا در رهبریت.

سازمان ها برای رسیدن به هدف اصلی در پهلوی تمامی منابع از قبل تعیین شده، به رهبری مکلف و متعهد ضرورت دارد.

واژه ی رهبریت بسا با هیبت و ارزشمند است. این واژه را برای آن عده افرادی که گویا به مقام رهبری رسیده و در اصل پشیزی از مراحل رهبریت را در خود پرورش نداده اند، نمی توان یاد کرد.

برای  پیشبرد سازمان و سوق دادن آن به سوی هدف اصلی به رهبر ضرورت است، ولی این را به یاد داشته باشیم که صرفآ نام نهاد شدن رهبر به یک فرد کفایت نمی کند، بلکه رهبر باید توانایی های چند بعدی مدیریتی را داشته باشد تا سازمان را با تمامی فراز و فرود آن به مسیر درست رهنمایی کند و کارمندان را با توانایی مثبت اندیشی ای که دارد تشویق و ترغیب نماید.

ادامه خواندن قحطی رهبریت در سازمان ها: جمشید مطمین

برخورد علم و جهل : میرعنایت الله سادات

     وضع موجود امنیتی درافغانستان ، روزتاروزبه وخامت می گراید. خشونت ها ، ابعاد گسترده بخود گرفته اند ، ولی محتوی عملکرد و انگیزه مخالفان مسلح علیه دولت افغانستان مانند گذشته است . اگراعمال وخواست شورشیان امروز را با کارنامه های بغاوت کنندگان صد سال قبل دربرابراصلاحات امانی وهمچنان طی نیم قرن گذشته به مقایسه بگیریم ، مشابهت های زیادی میان آنها بمشاهده میرسد. صد سال قبل درمخالفت با برنامه های اصلاحی دولت امانی ، ازهرگوشه وکنارجامعۀ ما ، چهره های معلوم الحال سربلند کرده و تکفیرغازی امان الله خان را فتوی دادند. زیرا او پس از تحصیل استقلال افغانستان ، کارترقی وپیشرفت جامعۀ خود را روی دست گرفته بود. اولین اقدام امان الله خان ، مطرح ساختن حاکمیت قانون درجامعه افغانی بود.

ادامه خواندن برخورد علم و جهل : میرعنایت الله سادات

کوتاه نگرشی به زبان اوستایی Awestaye: دکتور حمید الله مفید

زبان اوستایی از پیشینه ترین زبانهای هندواروپایی است و به گفتاورد برخی دانشمندان این زبان بر می گردد ، به نیا و یا مادر زبانهای پارااوستایی و وویدایی و هندو اروپایی .(۱)  در این  زبان  اثار گرانبهای چون : گاتها ، اوستا، خرده اوستا ، وندیداد و دیگر اثار    نگارش یافته اند.  جایگاه پیدایش این زبان بدون شک به روایت انتکتل دوپرون اوستا شناس نامور جهان سرزمین بلخ و مناطق اطراف آن می باشد و آن را زبان بلخی نیز گفته اند.

نخستین اثر در زبان اوستایی ، کتاب گاتها یا گاث های اشور زردشت است ، که به زبان کهنه و پیشین اوستایی  نگارش یافته است .

زردشت به روایتی ۱۷۸۰ سال پیش  از میلاد در (ائرنام شین Ähernämshayan) یا ( آشیانه آریان) که از رود سیر دریا از آپاختر یا شمال  آغاز می شد وتا ( وی مئذی زم Wie maahzie zem ) که نیمروز در سیستان است و از رود سند در شرق تا  رود مروه یا مرغاب در غرب بود  دیده به جهان گشود و در سن ۷۷ سالگی در بلخ کشته شد(۲). 

ادامه خواندن کوتاه نگرشی به زبان اوستایی Awestaye: دکتور حمید الله مفید

آخرین ضرب الاجل ترامپ وچالشهای روبروی بایدن؛… دکتور علی احمد کریمی

آخرین ضرب الاجل ترامپ وچالشهای روبروی بایدن! دونالد ترامپ ۴۵مین رئیس جمهور امریکا در آخرین روزهای زمامداری خود در کاخ سفید بودجه وزارت دفاع آمریکا را  وتو نمود. در بودجه تسلیحاتی ۲۰۲۱ مجلس نمایندگان خواستار خروج مسئولانه نیروهای امریکا از افغانستان گردیده است در صورتیکه کاهش نیروها  کمتر از چهار هزار نباشد و رئیس جمهور جهت  کاهش خروج نیروها دلیل ارائه نماید.  ترامپ وعده داده بود که سربازان ” شجاع” امریکا از افغانستان  جشن میلاد مسیح را درکنار خانواده های خود تجلیل خواهند نمود و تعداد سربازان در افغانستان ۲۵۰۰ تن باقی خواهد ماند. 

ادامه خواندن آخرین ضرب الاجل ترامپ وچالشهای روبروی بایدن؛… دکتور علی احمد کریمی

آنگاه فاجعه زبانه می کشد که خودبیگانگی به جنون قدرت بدل شود: مهرالدین مشید

کرونا

روز های دشوار و موج سواری بر امواج توفان

افغانستان در حالی روز های  دشوار را تجربه می کند که نه تنها افعی جنگ هر روز زهراش را در دل و و دماغ این ملت فرو می ریزد و هر روز از مردان و زنان شامل جوانان و پیرمردان ده ها تن را به قربانی می گیرد؛ بلکه بدتر از آن  هر روز شرایط امنیتی را خراب تر و حلقه های محافظتی را دریده و دامنۀ وحشت و دهشت را حتا در مرکز شهر کابل چنان گسترده است که هیچ جای امن نیست و هیچ کس احساس امنیت نمی کند. تنها وحشت جنگ و تروریزم نیست که تیغ از دمار این ملت بیرون کرده است؛ بلکه بدتر از آن روزگار مردم اش به گونۀ بیرحمانه ای در ترازوی از خودبیگانگی و جنون قدرت سبک و سنگین می شود و مشتی از انگل ها و طفیلی بر گرده های مردم سوار شده اند و چنان توسن های حرص و آز خویش را بی هراس بر سینه های مردم می رانند که گویا خود را مالک رقاب این کشور و این مردم حساب کرده اند.

ادامه خواندن آنگاه فاجعه زبانه می کشد که خودبیگانگی به جنون قدرت بدل شود: مهرالدین مشید

فرارحضرت عیسی از دست احمقان و تنگ نظران : دکتور علی احمد کریمی

درآستانه میلاد حضرت عیسی علیه السلام که اسم مبارک آن ۲۵ بار در قرآن کریم ذکر گردیده است  نقل داستان فرار حضرت مسیح  به کوه از زبان شیرین مولانا ازبرازندگی ها و تازگی های ویژه بر خوردار است. 

 شخصی حضرت مسیح را دید که شتابزده به فرازکوه فرار میکند و چنان شتابزده وبی تاب میدوید گویی که از شر چنگال  ودندان شیر درنده فرار می نماید .  شخص  با ابرازتعجب خاص از حضرت مسیح می پرسد؟ مگر تو همان عسی روح الله نیستی که مرده را زنده می کنی؟حالا از چه شری با این بی قراری فرار می نمایی؟  

حضرت عیسی پاسخ داد، من همان مسیح هستم که با خواندن اسم اعظم نابینایان و ناشنوایان را شفا می دهم، کوه را ازهم می پاشم،از گل پرنده  می سازم وبه اذن خدا پران میگردد و از زنده کردن مردگان ناتوان نشدم ولی از اصلاح احمقان عاجزم. 

تمام معجزه های من به احمقان کار نمیکند. رنج احمقی قهر خداست. 

مولانا با ذکر این داستان جالب چنین نتیجه گیری می نماید.

ز احمقان بگریز چون عیسی گریخت

صحبت احمق بسی خونها بریخت

ادامه خواندن فرارحضرت عیسی از دست احمقان و تنگ نظران : دکتور علی احمد کریمی

آیا جنگ و صلح افغانستان راهء حل بین الافغانی دارد؟ ..جستجوی راۀ حل افغانی؟! در جنگی که بوسیلۀ آی اس آی مدیریت می شود: مهرالدین مشید

در این شکی نیست که جنگ و صلح افغانستان ریشه های داخلی دارد و اما این جنگ و صلح در مدت چهل سال چنان پیچیده و دشوار شده است که ریشه های داخلی آن در حال خشک شدن است. اکنون افغانستان به میدان جنگ نیابتی کشور های منطقه و جهان بدل شده است و به همان میزان جنگ و صلح آن نیز پیچیده و دشوار شده است. وضعیت کنونی این پرسش را در افکار عامه تداعی می کند که آیا برای حل جنگ و صلح افغانستان راهء حل افغانی یا داخلی پیدا کرد و یا راهء حل بیرونی و غیر افغانی. در این میان پیچیده گی جنگ و صلح افغانستان بیانگر این واقعیت است که جنگ و صلح افغانستان چنان پیچیده و استخباراتی شده است که جستجوی راهء حل داخلی در آن بعید به نظر می رسد. هرچند پیچیده گی این جنگ و صلح علل و عوامل زیادی دارد و اما یکی از علل مهم آن برمی گردد به اشتباهء زمامداران و سیاستگران افغانستان است که بخاطر عصبیت های قومی و اهداف سیاسی، بجای پرداختن به حل معضل تاریخی میان افغانستان و پاکستان؛ برعکس با شعار های غیرواقعی و غیر عملی به تنش ها میان دو کشور افزوده اند.

ادامه خواندن آیا جنگ و صلح افغانستان راهء حل بین الافغانی دارد؟ ..جستجوی راۀ حل افغانی؟! در جنگی که بوسیلۀ آی اس آی مدیریت می شود: مهرالدین مشید

تخطی سازمان جهانی یونسکو؛در رابطه به معرفی نادرست «هنر مینیاتوری و خوشنویسی هرات» به ‌نام «میراث مشترک ایران و ترکیه» نوشته: حامد نوید

دیروز خبر اعتراض اهل فرهنگ هنرمندان ، و معاریف هرات به ثبت  نادرست «هنرمینیاتوری و خوشنویسی  هرات»  به ‌نام «میراث مشترک ایران و ترکیه» در یونسکو پخش شد که خبر یست ناگوار ونشاندهندهٔ عدم آگاهی کارکنان سازمان جهانی یونسکو از تاریخ فرهنگ افغانستان و کشورهای منطقه. بدیهیست که این تشبث از طرف نمایندگان کشورهای ایران و ترکیه در نبود نمایندهٔ دولت افغانستان در سازمان جهانی یونسکوصورت گرفته است. لیکن بگفتهٔ حکیم ابو علی سینای بلخی این ادعا گزاف آسانی نیست؛ زیرا بنا بر اسناد معتبرتاریخی حذف نام افغانستان وبخصوص هرات منحیث خاستگاه و پرورشگاه این هنر، عملیست ، غیر اکادمیک وبرخلاف حقایق تاریخی که میتوان آنرا سرقت تاریخی و فرهنگی و مغایر اخلاق علمی دانست.

ادامه خواندن تخطی سازمان جهانی یونسکو؛در رابطه به معرفی نادرست «هنر مینیاتوری و خوشنویسی هرات» به ‌نام «میراث مشترک ایران و ترکیه» نوشته: حامد نوید

پندنامه ی سیاسی؛مثنوی معنوی و اندیشه های سیاسی حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی : نیلاب سعیدی

ما مولانا را بیشتر به دلیل تعالیم عرفانی فضای حقیقت دوست و زبان دوستانه و شاعرانه او می شناسیم. در حالی که یکی از وجوه تمایز شخصیت وی جامعه گرایی  و احساس مسئولیت در مسائل اجتماعی و سیاسی است. گرچه مولانا بیشتر وقت خود را در تجارب معنوی گذرانده و وضعیت درونی خود را در قالب نوشتن و شعر عینیت بخشیده است ، اما از روابط اجتماعی و طبقات مختلف مردم در روابط و تعاملات جمعی غافل نیست. او شاعری عارف بود و شعرهای او هیچ خدمت و پهنی برای پادشاهان نداشت. او چیزی جز آیین ها و مراسم بی روح در قدرت پادشاهان و حکام نمی دید و در عین حال از بی روح بودن قدرت و شکوه آنها می گفت. او در مثنوی ، غالباً به مقامات و افراد قدرتمند جامعه ، و در برابر شاهان و شاهزادگان ،به گونه ی حقارت نگریسته است ، در حالی که با آنها ملاقات نمی کند ، هرگز چاپلوسی نمی کند. اندیشه های سیاسی و اجتماعی مولانا را می توان به اشکال مختلف بیان کرد. بیشتر اوقات دعوت های اخلاقی او با سیاست همراه است. مولانا در مثنوی با رنگ آمیزی آنها با داستان به موضوعات مختلفی پرداخته است.

ادامه خواندن پندنامه ی سیاسی؛مثنوی معنوی و اندیشه های سیاسی حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی : نیلاب سعیدی

دهېواد سخت شرايط د افغانانو واحد عمل غواړی! …  نورمحمد غفوری

په اوسنیو شرایطو کې افغانستان په خورا ستونځمن حالت او افغانی ټولنه د خپلې تاريخي ودې د بهير په خورا سخت او پيچلي پوړکې قرار لري. د دولت په موجودیت کې عملا د حاکمیت تشه موجوده ده. زموږ په کورنيو چاروکې د ګاونډيو او نورو خارجي هيوادونو  او  ځواکونو بربنډې لاس وهنې ډيرې پراخه دي. دې وضعیت نه يوازې د اوسني سیاسي سیستم مخالفینو ته د جګړې او  وسلو د کارولو  بهانې په لاس ورکړې، بلکې دولتي مشران يې هم ناراضه او ناامیده کړي دي. د تيرو اتو کلو  پېښو په ډاګه څرګنده کړه چې نه يوازې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې په لاس او ملاتړ جوړ شوی دولت د افغانستان د بیارغونې او دموکراتیکو ريفورمونو په اجرا کې ناکامه پاته دی، بلکې پخپله «نړیواله ټولنه» هم  زموږ ولس، خپلو ملتونو او په مجموعي ډول نړیوالو ته د ورکړل شوو وعدو په تر سره کولو کې بریالۍ نشوه.

ادامه خواندن دهېواد سخت شرايط د افغانانو واحد عمل غواړی! …  نورمحمد غفوری

حراست از ارزش های علمی ـ فرهنگی: پوهاند دکتور حبیب پنجشیری

 · رشد آگاهی، شعور ملی و همبستگی رزمندۀ مردم میهن با رستاخیز فرهنگی، ادبی و تحولات کیفی جامعۀ مستعد به تکامل ما، پیوند تنگاتنگ و گسست ناپذیر دارد. ملل و مردمان جهان این کشاکش‌های ادبی، فرهنگی را به تاریخ و شرایط گذشته واگذار کرده بودند، ولی مردم افغانستان در شرایط معاصر و در موجودیت جامعه جهانی و در حضور احزاب سیاسی و نهادهای ظاهراً مستقل حقوق بشری، مدنی هنوزهم در پی کوچۀ نخستین تحولات فرهنگی و بر ضد پاسداران ارزش‌های فرسودۀ قبیله‌سالاری و ارباب رعیتی، اُفتان و خیزان گام بر می‌دارند.

ادامه خواندن حراست از ارزش های علمی ـ فرهنگی: پوهاند دکتور حبیب پنجشیری

خشونت حاوی پیامی نیست؟ قسمت دوم وپایانی.: پوهاند دکتور حبیب پنجشیری

زنان تحت ستم در طول تاريخ يک‌جا با مردان در برابر انواع ستم‌های اجتماعی، شوریده اند و توانسته اند

در اين و يا آن گوشه‌ای از جهان بر بنياد اِعمار جوامع انسانی، قوانين انسانی وضع و با تطبيق اين قوانين، به اهداف و آرمان‌های قشری خود نايل آيند که اين مبارزه، کماکان ادامه دارد.
عوامل و منشا موقعيت نابرابر زنان با مردان را می‌توان در عقب‌ماندگی جوامع انسانی، تسلط نظام‌های قبيله‌ای، مردسالاری، عادات و رسوم عقب‌مانده که عمدتا ريشه‌های خرافی-عقیدتی دارند، به حساب آورد که در نتيجه، زنان محروم از تمام حقوق طبيعی و انسانی شان در حصار منزل، تحت ستم و خشونت قرار گرفته و به حيث وسيله و ابزار، سوی استفاده می‌شوند. آن‌ها که از آموزش و تعليم به دور نگه داشته شده و بدون داشتن مسلک، کار، پيشه، مزد، معاش و عاری از استقلال اقتصادی بوده و چشم به جيب مرد خانواده دارند.
زن کشور، علاوه بر مصايبی که در فوق به آن اشاره شد، بار عظيم و فاجعه‌بار جنگ را نيز به دوش می‌کشد؛ چنان‌چه زنان افغانستان در نتيجه‌ی جنگ‌های تحميلی، تنظيمی و حاکميت متحجر طالبان بر سرنوشت کشور ما، با ازدست‌دادن شوهران، پدران، برادران و فرزندان شان،

ادامه خواندن خشونت حاوی پیامی نیست؟ قسمت دوم وپایانی.: پوهاند دکتور حبیب پنجشیری

در گرامیداشت از قافله سالارعلم و فرهنگ« استاد رشاد»: عبدالواحد سادات

یازدهم قوس مصادف به چهاردهمین سالروز وفات یكی از بزرگترین دانشمندان قرن بیست و اوایل قرن جاری  علامه پوهاند استاد رشاد فقید میباشد . 

در احوالیكه افغانستان اماج ذهنیت تكفیری است و در مبارزه تاریخی علم و جهل رافعه زمان و دنیایی دون به نفع اربابان جهالت تغیر مینماید ، بسیار ضرور است تا به قافله سالاران علم ، معرفت و فرهنگ ارج بگذاریم و به معرفی انان به نسل جوان و دوران ساز افغانستان كوشا باشیم . علامه رشاد این پیر خرد ، خردورز و عقل گرا در حدود هفتاد سال كار مستدام در عرصه تدقیق و پژوهش و كار در موسسات تحقیقی و بمثابه استاد پوهنتون كابل ، بطور مستقیم و غیر مستقیم بخش وسیع اعل علم و فرهنگ افتخار شاگردی شانرا داشته و از دانش او بهره ور شده اند . 

پوهاند رشاد به تعبیر قدما ” بحرالعلوم ” بود : 

ادامه خواندن در گرامیداشت از قافله سالارعلم و فرهنگ« استاد رشاد»: عبدالواحد سادات

نقش زنان در آیندۀ افغانستان : پوهاند دوکتور حبیب پنجشیری

نکته: این نوشته و پژوهش را به دختران و زنان کشور تقدیم میکنم؛ بدان امید که روزگار دگرگونه را از سربگذرانند؛ روزگاری سرشار از صلح و همنوایی در افغانستان آباد، آزاد، آرام و مستقل. نقش زنان در آیندۀ افغانستان

چکیده: مقالۀ علمی موجود که تحت عنوان “نقش زنان در آیندۀ افغانستان” به رشتۀ تحریر درآمده است عمدتاً به 3 بخش اصلی تمرکز دارد که در برگیرنده موضوعاتی از قبیل: نگاهی گذرا به پیشینۀ جنبش زنان در افغانستان، وضعیت فعلی زنان، جنبش زنان و فرود و فراز آن در کشور میباشد. خاطر نشان میگردد هیچ نوشته و پژوهش بدون هدف به منزل مقصود نمیرسد. با توجه به آن سعی و تلاش به عمل آمده تا براساس معیارهای پذیرفته شده ای آکادمیک، ابعاد این بحث پژوهشی را شگافته و با ریشه یابی آن بر اندوخته های علاقمندان و مخاطبانی که خواهان فهم ژرفتر در مورد باشند، آنرا پیشکش کنم.  

کلید واژه:  چند و چون، ماهیت و نقش زنان در آینده کشور.

مقدمه:

ادامه خواندن نقش زنان در آیندۀ افغانستان : پوهاند دوکتور حبیب پنجشیری

زنده گی نامهٔ و کار کرد های فرهنگی : دوکتور ایماق

     برگرفته : از کتاب آنلاین منتشره ٔ « چهره های جاودان ـ اثر ماریا دارو

فیض الله  ایماق  فرزند  شاه مردانقل در سال ۱۳۲۴ هجری شمسی  در باغبوستان  شهر قورغان  اندخوی  ولایت   فاریاب، در  یک خانوادهٔ  زحمتکش  پا بر عرصهٔ  وجود گذاشت. وی  از ملیت تورک اوزبیک سر زمین ما می باشد، بنا ً  زبان  تورکی اوزبیکی  و تورکی  تورکمنی را در  خانواده  و محیطش آموخت، زیرا  از  طرف  حکومت های  وقت برای آموزش زبان مادری خصوصاً تورکی، مکتب  وجود نداشت.   ایماق   دورهٔ   ابتداییه   را  در مکتب  قورغان   قصبه اش به اتمام رسانید و برای فراگیری تحصیلات ثانوی و عالی روانه ٔ کابل گردیده، دورهٔ  متوسطه  را  در مکتب ابن سینا و عالی را در دارالمعلمین عالی کابل تکمیل کرد.

ادامه خواندن زنده گی نامهٔ و کار کرد های فرهنگی : دوکتور ایماق

اجماع مردم : میرعنایت الله سادات

قریب به دوماه میشود که مذاکرات صلح میان نمایندگان جمهوری اسلامی افغانستان و تحریک طالبان درشهردوحۀ قطر جریان دارد. اما هردو طرف تا هنوز، حتی روی طرح طرزالعمل مذاکره ، به موافقه نرسیده اند . مشکل درکجاست ؟ جهت دریافت پاسخ به این سوال ، می باید روی عوامل  ذیل دقت کرد :

 اول – اینکه جنگ در افغانستان نیابتی بوده ، برخلاف ارادۀ ملت ما ، از بیرون سازماندهی و سمت دهی میشود. 

ادامه خواندن اجماع مردم : میرعنایت الله سادات

شکست اخلاقی دولت ايالات متحده امريكا :میر عبدالواحد سادات

زمانیکه چهل و پنجمین رئیس جمهور امریکا عهد شکن است و دروغ ميگويد ، فی الواقع :  شکست اخلاقی دولت امریکا  را رقم میزند و مسجل میسازد.

درین بحث بدون پرداختن  به پوپولیسم بحیث  شیوه کار اقای ترامپ و خصایل شخصی  استثنایی وی که بخاطر آن دو سال قبل و هنگام اظهارات جنون امیز که از کشتن تا ده ملیون افغان و صدور امر پرتاب مادر بمب ها درشرق افغانستان، ازطرف من « زنگی مست » خطاب گردید ، اماج اصلی نوشته من : 

– نقض خشن معیار های قبول شده حقوق بین المللی مندرج در منشور سازمان ملل متحد و میثاقهای بین المللی – بازی بر سرنوشت مردم و کشور ما می باشد ، که بدون هرنوع حب و بغض شخصی ، مبتنی  بر معیار های معتبر جهانی  و متکی بر مصالح علیای افغانستان و خواست و نیاز مبرم مردم مظلوم ما بحیث شاگرد حقوق و علوم سیاسی به آن می پردازم . 

ادامه خواندن شکست اخلاقی دولت ايالات متحده امريكا :میر عبدالواحد سادات