شوخی هائیکه جدی گرفته نمیشود. احمد ” سعیدی ”

محترم حامد کرزی أصل وفورمول جدی وقانونی بخاطر مبارزه علیه فساد و یا تصمیم گیری سیاسی ندارد..
وقتی خواسته باشد با فساد مبارزه کند یک کمیسیونمرظف میسازد اما شعاع صلاحیت ها ومسئولیت کمیسیون ها معلوم نیست.هرکمیسیون فکر میکند نزدیکتر ومقرب درگاست وراستی رئیس جمهور هم برای هرکدام همین وعده را میدهد ومیگوید مسئول اول تو هستی وبسیار با صلاحیتعمل کن.همین وعده های میان تهی  است که همه را فلج ساخته چون هعمه در مقابل هم با قوت عمل میکنند. ادامه خواندن شوخی هائیکه جدی گرفته نمیشود. احمد ” سعیدی ”

همدلی بهترین وسیله برای بقای همه ماست : احمد ” سعیدی ”

     این نوشته را برای دوستان هدیه میکنم در حال حاضر و گذشته عضویت حزب دمکراتیک خلق افغانستان یا حزب وطن را داشته اند عده در داخل کشور حضور دارند و عده خارج از کشور  طوریکه در سایت های انتر نتی ورسانه ها بمشاهده میرسد عده از رفقای سابقه دار مبتلا به  بیمار روانی اند با حال وهوای سیاسی زیر نام أ حزاب سیاسی جدا شده شده از حزب وطن در کوچه وپس کوچه های اروپا وآمریکا پرسه میزنند تا باشد نام ونشانی از ایشان باقی بماند. افرادیکه از آدرس حزب های کوجک وتلویحا حزب مادر که همان حزب وطن است از یک حزب ویک هدف ده ها شاخه؛ ده ها هدف وصد خرام ساخته اند وهر کس خودرا وارث ورهبر حزب وطن معرفی میکنند که گویا یاد ونامش را زنده وپاس میدارند.در گذشته این حزب از دوبخش خلق وپرچم تشکیل شده بود بنام حزب دمکراتیک خلق افغانستان بشمول ما پیروان زیادی داشت که بعدا زیر چتر حزب وطن یک نام انتخاب شد که در همان زمان بجا بود اما حالا ده ها  بیمار در خارج کشور میخواهد ازین نسخه کهنه وتاریخ تیر شده صحت یاب گردند که کاریست نهایت مشکل. .

ادامه خواندن همدلی بهترین وسیله برای بقای همه ماست : احمد ” سعیدی ”

گوهر اصیل آدمی چگونه کشف شد و چه پیامد هایی به دنبال خواهد داشت؟

بدینگونه ؛ ما برای اینکه به اصطلاح بیگدار به آب نزنیم و در مورد کشف و تعریف گوهر اصیل آدمی؛ ژرف ترین ملاحظات علمی را در نظر داشته باشیم؛ پس منظر گسترده؛ فراهم ساخته ایم!

 گوهر اصیل آدمی چگونه کشف شد و چه پیامد هایی به دنبال خواهد داشت؟         

شرمندهء آن عده عزیزان اهل دانش و احساس و دور اندیشی استم که طی هفته الطاف زیادی به شمول ابراز آماده گی ها برای کمک های پولی در راستای بالنده گی و درخشش هرچه کاملتر«گوهر اصیل آدمی» بر بنده مبذول داشته اند. از این میان فقط به پیام ناب و نازنین یک دوست مردمی ـ حاجی …( حاجی حج نکرده؛ ولی حاجی شده با قبول و

ادامه خواندن گوهر اصیل آدمی چگونه کشف شد و چه پیامد هایی به دنبال خواهد داشت؟

تحلیلی بر خبر : سکوت ذلتبار شورا های اسلامی و دین جلبان در برابر قرآنسوزی برادران حامد کرزی : سیلمان کبیر نوری

        تیری جونز کشیش امریکایی بود که در اپریل 2011 در ایالت فلوریدا، سوختاندن قران عظیم الشان را به نمایش گذاشت. بعد ازآن، در اوایل ماه سرطان 1391 نسخه های سوخته قران توسط عساکر امریکایی در بگرام به نمایش گذاشته شد. این دو کنش امریکایی ها واکنش های تندی را بخاطر هتک حرمت به کتاب مقدس مسلمانان در کشور در پی داشت. در عربستان سعودی، مهد پیدایش دین مبین اسلام و قرآن و همچنان در قلمرو های تیکه داران پر و پا قرص! و دو آتشهء دیگر این دین ( آخوند های ایرانی، شیوخ قطر و امارات) که ادعای رهبری اسلام را در جهان میکنند، صرف برای رفع مسوولیت خویش، از سر ناگزیری فقط با محکوم نمودن این حوادث اکتفا کرده اند و بس. نه تظاهراتی بود و نه غریو و خشم و خروش و کـُشت و کشتاری.

ادامه خواندن تحلیلی بر خبر : سکوت ذلتبار شورا های اسلامی و دین جلبان در برابر قرآنسوزی برادران حامد کرزی : سیلمان کبیر نوری

گوهر اصیل آدمی؛ چگونه کشف شد و چه پیامد هایی به دنبال خواهد داشت؟…. محمد عالم افتخار

 یاد داشت ها و بریده های نوشتاری- گفتاری که تحت این عنوان عمومی می آید؛ فشردهء کتاب علمی – فلسفی میباشد که شاید مجلدات قطوری را احتوا کند. سعی بر این است که در این گفتار ها فقط یک خط فکری تعقیب شود؛ و با پرداختن به حشو و زواید و حتی قطار کردن الکی منابع و مآخذ که غالباً ملاحظات و انتقاداتی در موارد شان نیز وجود دارد؛ عجالتاً تمرکز فکر و توجه عزیزان؛ اخلال نگردد. ولی در کتاب؛ ریزترین ملاحظات و توضیحات و تکمیلات؛ به شیوهء اکادمیک لحاظ خواهد شد. 

ادامه خواندن گوهر اصیل آدمی؛ چگونه کشف شد و چه پیامد هایی به دنبال خواهد داشت؟…. محمد عالم افتخار

ثبات افغانستان، امنیت منطقه و رسالت افغانها: میرعنایت الله سادات

از سقوط رژِیم طالبان بیش از ده سال میگذرد . اما هنوز هم یک افق روشن برای آیندۀ وطن ما قابل دید نیست. درین مدت پولهای بیشماری زیر عناوین مختلف بخصوص بخاطر سرکوب تروریست ها در داخل افغانستان و خارج از سرحدات آن در قلمرو پاکستان مصرف شد و انسانهای  زیادی از هردو طرف به هلاکت رسیدند . همینطور تعداد انسانهای که به هیچ طرف وابسته نبودند ولی در جریان سرکوب مخالفان مسلح و یا حملۀ طالبان به دههات و شهر های وطن ما هلاک شده اند ، رقم درشت را نشان میدهند. درین مدت برعلاوۀ آنکه مخالفین قلع و قم نگردیده اند ، قوی تر هم به نظر میرسند. اما برخلاف دیده میشود که نیرو های خارجی یکی پی دیگر از عرصه های نبرد بیرون شده و میدان را به افغانها وامیگذارند. درین ارتباط سوالات زیادی مطرح میشود که باید آگاهان امور و کارشناسان معضلۀ افغانستان به آن پاسخ دهند. از نظر نگارنده سوالات عمده و شاخصی ازین قرار اند :

ادامه خواندن ثبات افغانستان، امنیت منطقه و رسالت افغانها: میرعنایت الله سادات

میگویند: جنرال دوستم مانع آغاز کار استخراج نفت حوزه شمال شده

 

                                جنرال دوستم مانع آغاز کار استخراج نفت حوزه شمال شده

شورای امنیت ملی افغانستان گفته است که ژنرال دوستم مانع آغاز کار شرکت هایی شده که در داوطلبی استخراج نفت حوزه شمال افغانستان برنده شدند. آقای فیض الله ذکی سخنگوی جبهه ملی گفته است: هدف اساسی حکومت و رهبری نظام دلسوزی برای حفاظت از ثروت های ملی نبوده، بلکه حفاظت از منافع برخی شرکا و اعضای همسو با خانواده اراکین نظام است که در (این) پروژه شریک می باشند.”

ادامه خواندن میگویند: جنرال دوستم مانع آغاز کار استخراج نفت حوزه شمال شده

ما ز یاران چشم یاری داشتیم. احمد ” سعيدي “

 

          ما ز یاران چشم یاری داشتیم.

                  احمد ” سعيدي “

  افغانها  که طبل دوستی وبرادری با برادران حاشیه مرز دیورند را زیر نام پشتون وپشتونخوا داشتند پیروزی حزب نشنل عوامی پارتی را با امید ها وآرزو های فراوان لحظه شماری میکردند تا روزی پشاور از سیطرۀ پنجابی ها سندي ها خارج وتوسط ساکنان أصلی این صوبه یعنی پشتونها برادران لر و بر خط دیورند اداره وشیرازۀ  دوستی وبرادری بین برادران دو طرف خط دیورند بیشتر از پیش مستحکم شود.سالها گذشت سر انجام نشنل عوامی پارتی بعد از سالها انتظار توانست بکمک  افغانها به پیروزی برسد حكومت را در صوبه سرحد كه حالا بنام پشتون خواه است تشكيل دهد  اما دریغ که  افغانها با استقبال خلاف انتظار از طرف برادران خویش مواجه شدند که خدمت شما تذكر داده مي شود .

ادامه خواندن ما ز یاران چشم یاری داشتیم. احمد ” سعيدي “

گوهر اصیل آدمی چگونه کشف شد و چه پیامد هایی به دنبال خواهد داشت؟

                                                                 

 گوهر اصیل آدمی چگونه کشف شد و چه پیامد هایی به دنبال خواهد داشت؟

                               – گفتار سوم –

دو پیش زمینهء تعیین کننده برای کشف و دریافت ” گوهر اصیل آدمی”

 جوانان منور و آینده ساز وطن!

هم میهنان، همفرهنگان و همنوعان گرامی و گرانقدر!

ما و شما عنقریب (غالباً طئ گفتار پنجم) همه با هم؛ گوهر اصیل آدمی را کشف و آنرا دریافت و لمس خواهیم کرد و در شعاع اعجاز آن؛ که برترین معجزهء آفرینش در زمین میباشد؛ قرار خواهیم گرفت. ولی باید قبلاً حد اقل بررسی ها را داشته باشیم که چنین امری با چه پیش زمینه ها، سوابق و امکاناتی میسر میشود؟

ادامه خواندن گوهر اصیل آدمی چگونه کشف شد و چه پیامد هایی به دنبال خواهد داشت؟

شرم ندارد اگر آمریکا پشت کرد ما بغل میکنیم

 شرم ندارد اگر آمریکا پشت کرد ما بغل میکنیم

                                   « احمد سعيدي»

 هفتۀ که گذشت برای پاکستان هفته خوبی نبود . پذیرش افغانستان من حیث عضو ناظر در ساز مان شانگهای وسر زنش کم سابقه پاکستان توسط مقامات آمریکائی سیلی محکمی بود که بر روی این ابلیس بو قلمون خورد .آمریکا در کردار وگفتار که افاده طلاق باین را میکند این جورۀ بیوفا وقدر نا شناس را از خود جدا ساخته .* اقدام نخست تحقیر زرداری در نشست شیکاگو که توسط رئیس جمهور آمریکا صورت گرفت.

ادامه خواندن شرم ندارد اگر آمریکا پشت کرد ما بغل میکنیم

پیشرفت کردن را از پیشرفته ها باید بیاموزیم!

   پیشرفت کردن را از پیشرفته ها باید بیاموزیم!
بقلم  الاهه  افتخار  

 مقدمه :

ده قرن بشر اروپا زیر استبداد واستثمار پاپ و کلیسا قرار داشته  و این مالکیت  سیاسی به نا م دین و خدا  زیاد دوام نیاورد که در نهایت عشق و ایمان انسان به  پیشرفت و تمدن قویتر و جامع تر گردید  همین تحول باعث گردید تا تسلط های خشکه مقدسان سقوط کند وانسان بسوی جهان شگوفا و متمدن روی اورد. درک این مسئله تا اندازه ای برای من مشکل بود اما بعد از مطالعه و تحقیق زیاد بلاخره موفق به حل پرسشهای خود گردیدم و اینکه آیا قرون وسطی گودال راکدی ست که بین تمدن  کلاسیک و رنسانس و تمامی میراث های روم و یونان واقع گردیده ؟

ادامه خواندن پیشرفت کردن را از پیشرفته ها باید بیاموزیم!

باهمکاران نو،سازمان همکاری شانگهای به یک نیرویی برای امنیت، انکشاف و ثبات تبدیل میشود

  باهمکاران نو،سازمان همکاری شانگهای به یک نیرویی برای امنیت، انکشاف و ثبات تبدیل میشود

 گرفته شده از تارنمای ستاپ ناتو

   بر گردان: دکتور جهش

     چینا دیلی/  8جون 2012

سازمان شانگهای دژَ ِامنیت و ثبات خواهد شد

 اشتراک افغانستان و ترکیه ساحه جغرافیائی تحت پوشش سازمان همکاری شانگهای راوسیع ساخته ونفوذ جهانی اش رابیشتر میسازد…..

ادامه خواندن باهمکاران نو،سازمان همکاری شانگهای به یک نیرویی برای امنیت، انکشاف و ثبات تبدیل میشود

جناب عالي رئيس شوراي عالي صلح روي سخنم با شماست احمد ” سعيدي ”

      جناب عالي رئيس شوراي عالي صلح روي سخنم با شماست :

             احمد ” سعيدي “

 جناب عالي آقاي رباني محمد اسماعيل قاسميار مسئول روابط خارجي شوراي عالي صلح به رسانه ها گفته است رئيس شوراي عالي صلح در راه كوشش و تفاهم با مخالفين دولت افغانستان اول به عربستان سعودي ميرود بعداً به پاكستان ذهن و كنج كاوي ها در مورد اين سفر هاي تجربه شده و بي ثمر من را وا داشت تا با شما درد دلي داشته باشم جناب عالي طوریکه مشاهده میگردد محاسبه فورمول ها، تر کیب عناصر وگزینش مؤلفه ها تا مسیر حرکت  بسوی قله های صلح وآشتی در افغانستان همه بر مبنی خوشبینی های کاذب استوار است.

ادامه خواندن جناب عالي رئيس شوراي عالي صلح روي سخنم با شماست احمد ” سعيدي ”

تبصره ای پیرامون کاندیدان احتمالی انتخابات 2014 ریاست جمهوریاحمد “سعيدي “

تبصره ای پیرامون کاندیدان احتمالی انتخابات 2014 ریاست جمهوری

احمد “سعيدي “

  درین روز ها دور نمائی انتخابات افغانستان وکاندیدان احتمالی بیشتر در انظار سیاسیون وحتی مردم چهره نمائی نموده. اشخاص ونهاد های مطرح تلاش دارند بعد ازخروج نیرو های ناتو از افغانستان جایگاه بهتری برای خود دست وپا کنند، همان است که فعالیت های سیاسی واجتماعات إعتراضی تب وتاب بیشتر گرفته، شخصیت های حقیقی وحکمی از کاندید شدن ویا داشتن کاندید ای در انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری سخن میگویند.هر چند پیش بینی دقیق ایندۀ سیاسی افغانستان کاری

ادامه خواندن تبصره ای پیرامون کاندیدان احتمالی انتخابات 2014 ریاست جمهوریاحمد “سعيدي “

گوهر اصیل آدمی؛ چگونه کشف شد و چه پیامد هایی به دنبال خواهد داشت؟ -گفتار دوم-

گوهر اصیل آدمی؛ چگونه کشف شد و چه پیامد هایی به دنبال خواهد داشت؟  -گفتار دوم-  « عالم  افتخار» 

یاد داشت ها و بریده های نوشتاری که تحت این عنوان عمومی می آید؛ فشردهء کتاب علمی – فلسفی میباشد که شاید مجلدات قطوری را احتوا کند.

+++++++++++++

طئ هفته که نوشتار «چگونه گوهر اصیل آدمی کشف شد و چه پیامد هایی به دنبال خواهد داشت؟» و پیام «ویژه و خاص» در رابطه با آن انتشار یافت و به ایمیل آدرس های عزیزان شناخته و ناشناخته زیادی ارسال گردید؛ خوشبختانه واکنش ها و نظراتی دریافت داشتم. به عزیزانی که الطاف نوازشگرانه ابراز داشته اند؛ صمیمانه تقدیم سپاس میدارم ولی از جمله معدودی ازعزیزان با اینکه میدانند من کی استم و دارای چه تحصیلات رسمی میباشم؛ با اصرار عجیبی خواهان اسناد تحصیلات عالی اینجانب شده و در یکی دو مورد تقاضا فرموده اند که صورت حساب شاگردی و تلمذ به یک یا چند فیلسوف مسلم معاصر را ارائه بدارم.

ادامه خواندن گوهر اصیل آدمی؛ چگونه کشف شد و چه پیامد هایی به دنبال خواهد داشت؟ -گفتار دوم-

خط اورخون و آثار مکتوبه ٔ دیگر در زبان ترکی- تتبع و نگارش:داکتر فیض الله نهال ایماق

  خط اورخون و آثار مکتوبه ٔ دیگر در زبان ترکی-  تتبع و نگارش: داکتر فیض الله نهال ایماق 

 با پخش و انتشار السنهٔ ترکی قدیم در قرنهای ( ۵-۶) میلادی، زبانهای اوزبیکی و ترکمنی که به دستهٔ زبانهای ترکی شرقی ارتباط داشت نیز بوجود آمد. آثار مربوط باین دوره که حثیت ادبیات شفاهی یا روایی دارد در بعضی از منابع چون سنگ نوشته ها، کتب و آثار علمی تاکنون محفوظ مانده و بما رسیده است. یکی از اینگونه منابع آبده های ( اورخون ) میباشد. ریشهٔ دو زبان را میتوان در آبده های « ینی سی اورخون» مشاهده کرد که در سال ( ۷۳۲) برسم الخط خاص اورخونی نوشته شده است.

ادامه خواندن خط اورخون و آثار مکتوبه ٔ دیگر در زبان ترکی- تتبع و نگارش:داکتر فیض الله نهال ایماق

گوهر آدمنی چگونه کشف شد : عالم افتخار

عالم افتخار

گوهر  آدمی  چگونه  کشف  شد : عالم  افتخار

یاد داشت ها و بریده های نوشتاری که تحت این عنوان عمومی می آید؛ فشردهء کتاب علمی – فلسفی میباشد که شاید مجلدات قطوری را احتوا کند.

بنا بر سطح و ستیژ بحث؛ متإسفانه به آنعده عزیزان که مصرانه تقاضا میفرمایند؛ «ساده نویسی» کنم؛ چندان وعده و اطمینان مورد نظر شان را داده نمیتوانم.این درست است که ما همه قلم بدستان؛ با علامات مرکب شده از همان 30 حرف الفبا و اعداد 0 تا 9 میگوئیم و می نویسیم؛ ولی بسته به اینکه چه میگوئیم و چه مینویسیم؛ «ساده نویسی» فرق میکند.

 

ادامه خواندن گوهر آدمنی چگونه کشف شد : عالم افتخار

پاسخ «۱» به عالم افتخار «یک دنیا بلاهت فقط از یک از یک ادرس

م- عالم افتخار

 پاسخ  «۱» به  عالم  افتخار  «یک دنیا بلاهت  فقط  از یک از یک  ادرس

ارسالی محمد عالم افتخار

بیش از سه هفته است که اینجانب؛ نوشتاری با عنوان «یک دنیا بلاهت؛ فقط از یک آدرس!» را به انترنیت سپردم و مانند همیشه مشکور و سپاسگذار از عزیز گرداننده گان ویب سایت های وزین افغانی استم؛ که یکی پی دیگر آنرا انتشار دادند. ادامه خواندن پاسخ «۱» به عالم افتخار «یک دنیا بلاهت فقط از یک از یک ادرس

هوشداری

سلیمان کبیر نوری

                      تبصره بر خبر

           هوشداری به همه مردم افغانستان

 کلید راز های مبهم و پیچیدهء گروهک های تروریستی را در قتل ملا اسماعیل و ارسلا رحمانی …دریابید!

 درینجا میخوانید: – خاطره و سابقه

ادامه خواندن هوشداری

چشم دید – نذ یر ظفر

    چشم دید – نذ یر ظفر  

– واقعیت های است که هر کس در جر یان زنده گی خود آنرا میبیند و اکثرا چشم دید ها در سا بق سینه به سینه انتقال میشد و دلیل آنهم این بود که قاطبه مردم از نعمت سواد و نو شتن بر خور دار نبودند؛ مگر امروز اکثریت مردم میتوانند چشم دید شانرا در رشته تحر یردر آورند و خا طرات شانرا بنگارند. من هم در جر یان زنده گی مانند سایر مردم چشم دید های دارم که میخواهم به شرح یکی از آنها بدون هیچ نوع تعصب و منصفانه بیان کنم که این عبارت از تاریخ ورود مجا هدین در هشتم ثور و اعلام حکو مت اسلامیست که از استدیوی نشراتی تلویزیون ملی پخش گردید.

ادامه خواندن چشم دید – نذ یر ظفر

کانفرانس شيكاگو اميد ها و چالش ها : تحمد «سعیدی»

   انگیزه های وجودی هر پدیده ماهیت آنرا از قبل مشخص میسازد. کنفرانس شيكاگو که به تاریخ 19  ماه مي  2012  بر گزار میگردد کنفرانس عمده و سرنوشت ساز براي افغانستان  است که از سقوط طالبان به بعد  به اثر پیشنهاد مقامات امريكايي و ناتو  برگزارمی شود.این تصمیم همز مان با مطرح شدن خروج قوت هاي خارجي در سال 2014 از افغانستان و تعين سر نوشت براي كشور ما الي 2024  كه نهايت مهم است اتخاذ خواهد شد اين كنفرانس دز حال برگزار مي شود كه اتحاديه اروپا از حكومت آقاي كرزي خواسته تا پلان همه جانبه كاري خويش را در راه مبارزه با

ادامه خواندن کانفرانس شيكاگو اميد ها و چالش ها : تحمد «سعیدی»

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر آرمان‌شهر/ آسیای آزاد گزارش کنفرانس سران ناتو در شیکاگو باید از بحث درباره راه‌حل‌های شتاب‌زده برای عقب‌نشینی نظامی در افغانستان فراتر برود  

نوشته  : میم آریانا  از  هالند

http://www.fidh.org/Human-rights-at-a-crossroads-The

نیویورکپاریس، 18 می 2012 – انتظار می‌رود در کنفرانس سران ناتو در شیکاگو در روزهای 20 و 21 می چند تصمیم درباره استراتژی ناتو در افغانستان اعلام شود. به جز تعیین برنامه زمانی عقب‌نشینی نظامی، اعلام تعهدهای تازه متحدان اصلی افغانستان برای حمایت از برپاسازی نهادهای دموکراتیک و حمایت کامل از حقوق بشر در این کشور امری حیاتی است. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و آرمان‌شهر/ آسیای آزاد در گزارشی که امروز با عنوان «حقوق بشر برسر دوراهی: ضرورتِ رهیافتِ حقوق ـ محور به صلح و مصالحه در افغانستان»

ادامه خواندن فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر آرمان‌شهر/ آسیای آزاد گزارش کنفرانس سران ناتو در شیکاگو باید از بحث درباره راه‌حل‌های شتاب‌زده برای عقب‌نشینی نظامی در افغانستان فراتر برود  

دور نمای صلح بعد از امضای پیمان استراتیزیک: احمد سعیدی

  از سالها بدینسو حکومت افغانستان پروسه مجهول وبی نتیجه صلح را زیر عنوان چندین تشکیل  براه انداخته، از جرگه سراسر وجرگگی بین پاکستان وافغانستان شروع تا کمیسیون صلح مجددی صاحب وبعدا شورای عالی صلح که ادارۀ آنرا بعد از شهادت استادربانی فرزند ارشدشان  صلاح الدین رباني به ارث برده اند همه طور یکطرفه برادامه فعالیتهای صلح تأکید دارند این در حالیست که جانب مقابل با وصف مذاکرات پنهان وپیدا با آمریکائیها گاهی هم صلح ومذاکره با دولت را تأئید نکرده اند.

ادامه خواندن دور نمای صلح بعد از امضای پیمان استراتیزیک: احمد سعیدی

شپو پوشان اگرچه خطر ناک اند و ترسیدن ازآن واجب –ولی با این خطر ناکی من از دستار میرسم

طاها کوشان

 آقایان ملا عمر و حکمتیار و حقانی  !  

 آیا میدانید که بهشت زیر پای مادران است؟

در صبحگاه تابش خورشید حقیقت  جبرئیل امین پیام آن نور را از نزد پرورد گار جهانیان به برگزیده خداوند کریم هدیه آورد آن مرد پسندیده یعنی سرور وسردار هردو جهان صلی لله و علیه وسلم محمد مصطفی  بسیار خسته و مانده از آن مکان پاک مغاره کوه(غار حرا) به نزد والاترین و خجسته خوی زیبا روی که خداوند بزرگ و یگانه در باره اش رضائیت خود را در قرءان شریف و کریم آشکارا بیان نموده؛ تشریف آوردند. ادامه خواندن شپو پوشان اگرچه خطر ناک اند و ترسیدن ازآن واجب –ولی با این خطر ناکی من از دستار میرسم

زنده باد جهالت! حکمتیار طالب وکرزی یعنی: تعصب، دروغ ، مکر، کشتن، آتش و ویرانی ..: طاها کوشان

 

 میهن عزیز ما درآستانه یک سقوط دیگر بدست اوباشان و راکت پرانها ودشمنان دانش و زن وتاریخ وتمدن آماده میگردد.

آقای حکمتیار کسی است که با پاشیدن تیزآب بر سرو روی  دوشیزه های پاک و بیگناه ما درعنفوان جوانی سر اغاز جهاد اسلامی؟ خویش را عملا آغاز نمود.
آقای حکمت یار ازآن دست  اشخاص بی حیا وچشم سفید و دیده درایی است که تنها خود  وپیاده نمودن بینه به بینه برنامه های  با شعار کابل باید بسوزد آی اس آی که چندین بار ناکام شد؛ دیگر هیچ هدفی وکسی برایش اهمیت وارزشی ندارد!؟ بازباهمان قَسَم ها و پیشنهادات و پیمانها ی مهیلانه ومزورانه خویش ازمکه تا کابل؛ یکبار دیگر و شاید برای آخرین بار؛ تلاش و کوششی را براه انداخته است. ادامه خواندن زنده باد جهالت! حکمتیار طالب وکرزی یعنی: تعصب، دروغ ، مکر، کشتن، آتش و ویرانی ..: طاها کوشان