از همه بهترین : شعر زیبای از ف- بری

گاهی خلقت  گفت طفلی با خـدا            ای تویی قادر به هستـــی و فنــا

میفرستییم ازین امن و امـــــــان           بردنیای فتنـــه و آن خـــاکــــدان

چون منی معصوم وطفل ناتوان           کی توان برد محنت جور زمـان

گفت خدایش کی تراســازم رها            یک فرشته با تواست درآن سرا

او بود از جملهء شان بهتــــرین           تا  ترا باشد نگهبــــان برزمیـــن

طفل

ادامه خواندن از همه بهترین : شعر زیبای از ف- بری

پاسخ به یک هرزه گویی : مولانا کبیر فرخاری ونکوور کانادا

                                                             *************

صــدف آبستن از طـــفل گهــر بار    خـــذف زایــد به بستر طـفل بیمار

شود حرف ار برون، بر دل نشیند    مگو صاحب هنر حـــرف دل آزار

ادامه خواندن پاسخ به یک هرزه گویی : مولانا کبیر فرخاری ونکوور کانادا

هشت ثور مبارک : شعر زیبایست از نذیر ظفر

ای وطنداران مبارک هشت ثور

روز چو رو روز غصب و روز جور

روز آمد آمد دزد و دغل

 روز دردو روز غم روز اجل

ادامه خواندن هشت ثور مبارک : شعر زیبایست از نذیر ظفر

عنصر گیتی ; مولانا کبیر (فرخاری) ونکوور کانادا

************ 

جهانم چون نگار شوخ و شنگ است     که جیبش خانه ی تریاک و بنگ است

سرشتش بر ملا از خوب زشتی ست    اساس عنصــر گیــتی دو  رنــگ است

ادامه خواندن عنصر گیتی ; مولانا کبیر (فرخاری) ونکوور کانادا

قسمت نوشته : نذیر ظفر

 

قسمت نشد که چــــهرهء دلدار بنگرم

گل پیکرم به خـــلوتء بی خار بنگرم

روزی رقـــیب را ز تبـــهکاری  فزون

بر چـــــوبه هـــای پــر ستم دار بنگرم

ادامه خواندن قسمت نوشته : نذیر ظفر

زاده ء تفتین : شعر از ف – بری

  حرامی زاده شد  از بطن و از دامــــان  استثمار

به ظاهر پــــاک خوانندش ولی است فتنه و مکار

 عجین کردند به نامش مظهر و اوصـاف اسلامی

که تا پنهان دارنـــــــد منبع  فسق و ریــــا کاری

ادامه خواندن زاده ء تفتین : شعر از ف – بری

چه خوابی؟….. شعر از مسعود حداد

خواب دیدم که جغد ها خوابیده و
زغن ها کوچیده اند

پروانه ها به مهمانی آتش امده و
شمع ها دوباره روشن شده اند
باغ دارد طراوت خویش را دوباره میابد
وقناری ها درباغ برمیگردند

ادامه خواندن چه خوابی؟….. شعر از مسعود حداد

اهدا به طنز نویس پر آوازه کشور محترم هارون یوسفی چور کردند… نور الدین همسنگر

عالمتاب نوشته : نذیر ظفر 13/11/04

 

من نه چون مجنون میان دشت و صحرا سوختم

همــــــچو لیلی در سرای خود به غو غا سوختم

از غمــــی آن دلبـــــر شـــــــیرین لقا فر هاد وار

کوه هــــــجران کند م و یک عمر رسوا سو ختم

ادامه خواندن عالمتاب نوشته : نذیر ظفر 13/11/04

بگو….. شعر زیبا از مسعود حداد

********* 

 جفاکاران دهربا توچه کردند

بگوای میهنم هرآنچه  کردند

ای خاک غم، ای مهد ماتم!

ای اسیر جهالت!  

دردت را باما تقسیم کن

دیگر خاموش مباش ،بگو

هرآنچه که بر سرت آمده بگو

ای مام مادرها! بگو…

ادامه خواندن بگو….. شعر زیبا از مسعود حداد

بهار سعید بهارینه کاج شعر و خِرد باغستان ادبیات سرزمین ما : نبشتۀ س. راوش

   در سبزستان بی پهنای قله نشینان اندیشه و ادبیات مهین ما، بسیار آمده اند سواران و پیادگانی از چهار سوی دشت های تاریخ، که مگر بر ستاوند ستیغ خرد فرازینه شوند، تا چونان دگر نیایشگران معبد عقل در تاریخ، بوسه بر رکاب رخشینه سوار آفتاب زنند، و جاویدانه کارگاه اندیشۀ  خویش را در پهنۀ تاریخ با فریاد ناقوس مزامیر واژه های سپهرنشینان قلۀ نور طرح اندازند، ودر صدای این ناقوس، خود نیز تا انسوی مرز های آیندۀ تاریخ، چون صدا،  همیشه در شفقِ یاد ها پاینده مانده و فیروزه های درخششِ مزامیر کلام شان چون گلخوشه های پروین، ضلالت شبروان شب زده یی تاریخ را، شرق نمای وادی صبح باشند. ولی چه سوگمندانه که، ازاین سواران وپیادگان، بسیار کسانی،  بی آنکه دربلندای آبی مقصود، درخشیده  باشند،  طلوع ناکرده،  خاموش شدند و  در میانهء ابر پاره های دودی شامگاه زندگی،  غروب نموده و همانگونه که آمده بودند، برفتند. چنانکه این آمد و رفت را در شعری از شاعری معاصری میخوانیم که میگوید:

ادامه خواندن بهار سعید بهارینه کاج شعر و خِرد باغستان ادبیات سرزمین ما : نبشتۀ س. راوش

به استقبال از چکامه ی دل انگیز استاد سخن و سعدی زمان ما استاد فضل الحق (فضل) زیر این عنوان و مصرع اول طلوع(مطلع): “اگر بینم بهار جاودان را” که سروده اند. : مولانا کبیر (فرخاری) ونکوور کانادا

 

توان

بگیـرم یک نفس رطـل گران را           تــوان بخــشم روان نا تـوان را

شفــق را ارغــوان پیرایه بخـشد        ز چتر  ابــر گیرد سـایه بان را

ز دل بیرون دهــم آهی که سوزد    ستیغ ســر  بلــند  کهـــکشان را

ادامه خواندن به استقبال از چکامه ی دل انگیز استاد سخن و سعدی زمان ما استاد فضل الحق (فضل) زیر این عنوان و مصرع اول طلوع(مطلع): “اگر بینم بهار جاودان را” که سروده اند. : مولانا کبیر (فرخاری) ونکوور کانادا

بدم می آید : نوشته نذیر ظفر 13/07/04

**********

دوستان ؛دزد و تبهـــــکار بدم می آید

جانی و قاتــل و غــــــدار بدم می اید

مفلسی خوب و جوانمرد مقامی دارد

پول داران ربا خــــــــوار بدم می آید

مرحبا باده فروشــــی که مصفا باشد

چهره ای  زاهـــــــد مکار بدم می آید

همت دشمن یکرنـــــگ بلند است ولی

یار  دو روی و دو کــردار بدم می آید

سگرت هرچند ضرر های فراوان دارد

تف و پف کردن نصـــــوار بدم می آید

خوش بوددیدن گلـــــزارو هوای وطنم

لیــــکن از طا لب و اشرار بدم می اید

مغرض هر جا که بود فتنه بپاه میدارد

فتـــــــنه گرتا به کلان کار بدم می آید  

گوشه گیر : نوشته نذیر ظفر 13/03/04 ورجینیا –امریکا

*********

ز جور آن مه دردانه گوشه گیر شدم

میان خـــلوت غم رفته رفته پیر شدم

مکن ملامــــت صیاد و دام نو میدی

بپای خویــــش بدام آمدم ؛ اسیر شدم

سخاوتم چو زحد و حدود آن بگذشت

میان همنفــــــــسان مفلس و فقیر شدم

ز بسکه وصف ترا من ز غیر  بشنیدم

شرر به جان و دلم آمــــد و شریر شدم

تمام روشنی ام از فروغ چــهرهء تست

نذیر بودم و از عشــــــــق بینظیر شدم

چو همنوائی ندیدم به خو یشتن (ظفرا)

به ذکر یا حی و یا سامع البصیر شدم

بوی نگار — ( به استقبال غزل محترمه صالحه جان وهاب شاعره فرهیخته ) نوشته نذیر ظفر 13/30/03—

   آمـد بهــــار و بوی نگارم نمی رسد

عطر طرب به روح فگارم نمی رسد

مردم به انـتظار و کسی یاد ما نکرد

دستی دعا به سـوی مزارم نمی رسد

ادامه خواندن بوی نگار — ( به استقبال غزل محترمه صالحه جان وهاب شاعره فرهیخته ) نوشته نذیر ظفر 13/30/03—

عهد کردم : شعریست از شهلا لطیفی ولیزاده

                                           ********

برای  شیندن  شعر بالای  لینک  فشار دهید 

ui=2&ik=b5c64e9908&view=audio&msgs=13d98f8115a6b5e2&attid=0.1&zw

عهد کردم

که از برای دلت

شاخهء مهر ز بستان خموش

اتش نغز ِ افقهای صفا

ادامه خواندن عهد کردم : شعریست از شهلا لطیفی ولیزاده

رشک بهاران …شعر زیبا از : نورالدین همسنگر

              **********

بیا ای نو بهار خرم و شاد

بکن یادی ازین ویرانه آباد 

بیا زین کوره ء غمها گذر کن

پریشان حالی مارا نظر کن

مگو این خاک آماج خزان است

زداغ سینه دلها خونفشان است

ادامه خواندن رشک بهاران …شعر زیبا از : نورالدین همسنگر